16 lut 2015

Obliczanie różnicy godzin

SELECT (
  extract('hour' FROM '16:00:00'::interval) - extract('hour' FROM '10:00:00'::interval)
)*3;

Obliczanie różnicy godzin i pomnożenie przez 3

8 gru 2012

Generowanie listy kwadransów w smartach

<select name="time">
!{section name=ih start=0 loop=24 step=1}!
!{section name=im start=0 loop=60 step=15}!
<option>!{$smarty.section.ih.index|string_format:"%02d"}!:!{$smarty.section.im.index|string_format:"%02d"}!</option>
!{/section}!
!{/section}!
</select>

Generowanie listy kwadransów w smartach

20 mar 2012

Zmiana wartości opcji selecta

Zmiana wartości opcji selecta

$('#right table td input[name=imie]').parent().parent().parent().css({'display':'none'});
$('#right table .teh').parent().parent().parent().parent().css({'display':'none'});
$('#right table td select[name=stanowisko] option:eq(0)').replaceWith("Zamiana wartości text");
$('#right table td select[name=stanowisko]').parent().prev().html('Zmiana tytułu labela nad selectem taki');
$('#right table td select[name=stanowisko]').val('0');