Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT ulica, concat('ul. ', ulica) FROM miasta_biura WHERE
ulica REGEXP '^ul.' <> 1 AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1

UPDATE miasta_biura SET ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE ulica REGEXP '^ul.' <> 1 AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1

SELECT ulica FROM miasta_biura WHERE ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

SELECT ulica, REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ') FROM miasta_biura WHERE ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

UPDATE miasta_biura SET ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ') WHERE ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

SELECT ulica, REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.') FROM miasta_biura WHERE ulica REGEXP '^Al.'

UPDATE miasta_biura SET ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.') WHERE ulica REGEXP '^Al.'

Zamiana znaków za pomocą replace – różne sposoby

JavaScript

var cat ='3,4,6,9';
alert(cat.replace(RegExp(",","g"), '_'));
alert(cat.replace(",",'_','g'));
alert(cat.replace(/,/g, '_'));

W IE7(wykonano test), działa troche inaczej niż w FF. Drugie alert zwraca inny wynik.

—————————
Windows Internet Explorer
—————————
3_4_6_9
—————————
OK
—————————

—————————
Windows Internet Explorer
—————————
3_4,6,9
—————————
OK
—————————

—————————
Windows Internet Explorer
—————————
3_4_6_9
—————————
OK
—————————

Zamiana tekstów w perlu

#!/usr/bin/perl
#use strict;
#use warnings;

print „Hello, World…\n”;
$content = ‚<link rel=”stylesheet” href=”/zabytki,2,,,,informacje.html”>’;

$string = $content;
$string =~ s/\<link rel=\”stylesheet\” href=\”([^\”]+)\”>/http:\/\/www.wolakorybutowa.pl$1/;

print $string;

 

Wyrażenie regularne w perlu

#!/usr/bin/perl
#use strict;
#use warnings;

print „Hello, World…\n”;
$content = ‚<link rel=”stylesheet” href=”/pogoda.091005.css”>’;

if($content =~ /^\<link rel=\”stylesheet\” href=\”\/(.+)\”/) {
    $styl_link = $1;
 print $styl_link;
}