Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT ulica, concat('ul. ', ulica) FROM miasta_biura WHERE
ulica REGEXP '^ul.' <> 1 AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1

UPDATE miasta_biura SET ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE ulica REGEXP '^ul.' <> 1 AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1

SELECT ulica FROM miasta_biura WHERE ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

SELECT ulica, REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ') FROM miasta_biura WHERE ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

UPDATE miasta_biura SET ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ') WHERE ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

SELECT ulica, REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.') FROM miasta_biura WHERE ulica REGEXP '^Al.'

UPDATE miasta_biura SET ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.') WHERE ulica REGEXP '^Al.'

Wyrażenie reguralne wykorzystanie w funkcji replace

function open_popup(url, w, h, t, l) {
var param = popup_param(w, h, t, l);
var Win = window.open('','popup_window',param);
Win.focus()
return Win;
};

function program_print() {
var el = document.getElementById('program-list');
if(el!=undefined) {
var Win=open_popup();
var html=el.innerHTML;
html=html.replace("program_print",'window.print','g');
html=html.replace(/&lt;input\b[^&gt;]*&gt;/ig, "");
Win.document.write(html);
}
};

Wyrażenie regularne wykorzystanie w funkcji replace. Kod html pobierany jest z doma strona i przekley do nowego okna.

Zamiana znaków za pomocą replace – różne sposoby

JavaScript

var cat ='3,4,6,9';
alert(cat.replace(RegExp(",","g"), '_'));
alert(cat.replace(",",'_','g'));
alert(cat.replace(/,/g, '_'));

W IE7(wykonano test), działa troche inaczej niż w FF. Drugie alert zwraca inny wynik.

—————————
Windows Internet Explorer
—————————
3_4_6_9
—————————
OK
—————————

—————————
Windows Internet Explorer
—————————
3_4,6,9
—————————
OK
—————————

—————————
Windows Internet Explorer
—————————
3_4_6_9
—————————
OK
—————————