9 Lut 2014

Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT
    ulica,
    concat('ul. ', ulica)
FROM
    miasta_biura
WHERE
    ulica REGEXP '^ul.' <> 1
    AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1UPDATE miasta_biura
SET
    ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE
    ulica REGEXP '^ul.' <> 1
    AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1SELECT ulica
FROM
    miasta_biura
WHERE
    ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
    ulica,
    REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
FROM
    miasta_biura
WHERE
    ulica REGEXP '^ul.[^ ]'
UPDATE
    miasta_biura
SET
    ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
WHERE
    ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
    ulica,
    REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
FROM
    miasta_biura
WHERE
    ulica REGEXP '^Al.'
UPDATE
    miasta_biura
SET
    ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
WHERE
    ulica REGEXP '^Al.'