Ustawianie paddingu czcionki w edytorze w NetBeans

Ustawianie paddingu czcionki w edytorze w NetBeans

W pliku:
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\NetBeans\8.2\config\
Editors\Preferences\org-netbeans-modules-editor-settings-CustomPreferences.xml

należy dodać następujący kod xml:

<entry javaType="java.lang.Float" name="line-height-correction" xml:space="preserve">
<value><![CDATA[0.9]]></value>
</entry>

Duża rozdzielczość ustawienia Visual Studio Code

Niestety duże monitory mają to do siebie że niektóre programy nie wyglądają za dobrze, zbyt małe czcionki itp. problemy.
Używam monitora z matrycą 2560×1440 i tutaj postanowiłem lekko zmodyfikować Visual Studio Code.
Do konfiguracji wchodzę przez ctrl+, otwiera się okno settings.json a tam dwa panele jedna z Defaults settings a z prawej strony z naszymi przyszłymi ustawieniami.
Podstawowa moja konfiguracja wygląda tak:

{
    "window.zoomLevel": 1,
    "editor.renderWhitespace": "all",
    "editor.fontSize": 14,
    "editor.wordWrap": "true",
    "workbench.iconTheme": "material-icon-theme"
}

Ostatni parametr pochodzi z „Material Icon Theme” polecam bardzo ładne ikonki używam także „1337 Theme”
A tak mniej więcej się prezentuje. vsc.

Zdalne wylogowanie ze skype

Polecania do wykonania w polu nowej wiadomości:
– sprawdzenie miejsca na jakich zalogowany jest użytkownik

/showplaces

– wylogowanie ze wszystkich miejsc (komputerów), z wyjątkiem tego, na którym uruchamiane jest polecenia

/remotelogout

Uruchamianie skryptu php w Editplus

W ustawieniach editplusa
Preference->Tools->User tools
należy dodać nowy Tool przez Add Tool, a następnie wypełnić pola ustawień:
Menu text: php
Command: D:\PHP\php.exe
Argument: -f „$(FilePath)”
Initial directory: $(FileDir)

i zaznaczyć
checkbox: Captuere output
wynik uruchomienia php pojawi się w Output Window

editplus-php

Domyślny edytor dla IE, EditPlus

W kluczu 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name
należy ustawić wartość:
C:\Program Files\EditPlus 3\editplus.exe
a dokładnie taką:
C:\PROGRA~1\EDITPL~1\eppie.exe

lub
Uruchamiając na prawach administratora Editplusa
zaznaczyć w Preference|General
checkbox pt. Use EditPlus in InternetExplorer
co spowoduje wpisanie wartości
C:\PROGRA~1\EDITPL~1\eppie.exe
do Rejestru Windowsa

ffmpeg – polecenie wygenerowania pojedynczej klatki obrazu

ffmpeg -i flv_filename.flv -y -f singlejpeg -ss 00:00:02 -vframes 1 -an jpg_filename.jpg

ffmpeg -i in\test.flv -y -f singlejpeg -ss 00:00:02 -vframes 1 -an out\jpg_filename.jpg
 
ffmpeg -i in\test.flv -an -ss 00:00:03 -an -r 1 -vframes 1 -y out\test.jpg
 
ffmpeg -i test.flv -vcodec png -vframes 1 -an -f rawvideo -s 106×106 pathToImage.png