16 Lut 2015

Zdalne wylogowanie ze skype

Polecania do wykonania w polu nowej wiadomości:
– sprawdzenie miejsca na jakich zalogowany jest użytkownik

/showplaces

– wylogowanie ze wszystkich miejsc (komputerów), z wyjątkiem tego, na którym uruchamiane jest polecenia

/remotelogout