16 lut 2015

Zdalne wylogowanie ze skype

Polecania do wykonania w polu nowej wiadomości:
- sprawdzenie miejsca na jakich zalogowany jest użytkownik
/showplaces
- wylogowanie ze wszystkich miejsc (komputerów), z wyjątkiem tego, na którym uruchamiane jest polecenia
/remotelogout