Błąd w wordpress: Prawdopodobnie twój serwer ma wyłączoną funkcję mail()

Gdy wordpress zwraca błąd: Prawdopodobnie twój serwer ma wyłączoną funkcję mail()
( Possible reason: your host may have disabled the mail() function. )

oznacza, że prawdopodobnie admini serwera zablokowali wysyłkę maili funkcją mail, dla danej domeny na koncie hostingowym.

W lini 378 znajduje się poniższy kod, który zwraca link do odzyskiwania hasła:

$message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key,
$user_login, $user_data );

echo $message, wyświetli link do odzyskiwania hasła i można go wkleić do przeglądarki

Wyświetlenie thumba postu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
<div class="post-thumb">
<?php
 $blog_url = get_bloginfo('url');
 $large_image_arr = wp_get_attachment_image_src(
 get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'large-thumb' );
 $large_image_url = $large_image_arr[0];
 $large_image_url = str_replace($blog_url, 'http://kody.wig.pl/zdjecia/', $large_image_url);
 echo '<img src="' . $large_image_url . '"
  width="'
.$large_image_arr[1].'"
  height="'
.$large_image_arr[2].'"
  title="'
. the_title_attribute( 'echo=0' ) . '"
  class="attachment-large-thumb wp-post-image" >'
;
?>
</div>
<?php } ?>

Kod sprawdza czy istnieje thumb postu. Następnie pobierany jest array załączników dopisanych do postów. Na końcu wygenerowany jest kod html obrazka.

Miniaturka przy udostępnianym linku

Miniaturka przy udostępnianym linku:

1
2
3
4
5
<?php if ( has_post_thumbnail() ) {
$thumbnail_image_url = wp_get_attachment_image_src(
 get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'large-thumb' );
?>
<meta property="og:image" content="<?php echo $thumbnail_image_url[0]; ?>" /><?php } ?>

Odczyt kategorii posta

$arr_cat=get_the_category($post->ID);

Przykładowe zastosowanie:

if(is_single()):
Kategorie
$cat=''; $arr_cat=get_the_category($post->;ID);
for($i=0,$c=count($arr_cat);$i<$c;$i++) {
  if($c>1 && $arr_cat[$i]->cat_ID==8) continue; $cat.=','.$arr_cat[$i]->cat_ID;
};
$cat=substr($cat, 1);

$recent = new WP_Query("cat=".$cat."&showposts=10");
while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();
...
endwhile;
endif;

Losowe wybranie postów z wybranych kategorii

Losowe wybranie postów z wybranych kategorii, opcja rand


&lt;?php $recent = new WP_Query("cat=1,2,3&amp;showposts=10&amp;orderby=rand"); while($recent-&gt;have_posts()) :
$recent-&gt;the_post();?&gt;
&lt;a href="&lt;?php the_permalink() ?&gt;"&gt;&lt;?php the_title(); ?&gt;&lt;/a&gt;
&lt;?php endwhile; ?&gt;