Jak przyspieszyć ładowanie CSS

Podam dwa sposoby na przyspieszenie renderowania się stron.

I. Sposób

Pierwszy sposób dotyczy najnowszych przeglądarek ale w przyszłości będzie działać wszędzie. Tego sposobu używa aliexpress.com 🙂 Chyba największy sklep na świecie, więc czy Chińczycy mogą się mylić 😉
Poniższy przykład wyrenderuje stronę dopiero wtedy kiedy przetworzy całą zawartość app.css

<head>
  <link rel="stylesheet" href="app.css" />
</head>
<body>
  <header class="page-header">...</header>

  <section class="sidebar">...</section>

  <main class="content">...</main>

  <footer class="page-footer">...</footer>
</body>

Możemy lekko poprawić wydajność powyższego rozwiązania a przynajmniej tak nam się może wydawać.

<head>
  <link rel="stylesheet" href="common.css" />
  <link rel="stylesheet" href="page-header.css" />
  <link rel="stylesheet" href="sidebar.css" />
  <link rel="stylesheet" href="content.css" />
  <link rel="stylesheet" href="page-footer.css" />
</head>
<body>
  <header class="page-header">...</header>

  <section class="sidebar">...</section>

  <main class="content">...</main>

  <footer class="page-footer">...</footer>
</body>

Niestety ale powyższe rozwiązanie pod http/2 połączy wszystko i będzie tak samo działo jak rozwiązanie pierwsze czyli blokowało renderowanie strony.

Inne podejście które używa aliexpress.com to umieszczanie styli w samym body w poszczególnych sekcjach. Przeglądarka renderuje poszczególne sekcje niezależnie od siebie. Coś na styl web components.

<head>
  <link rel="stylesheet" href="common.css" />
</head>
<body>
  <link rel="stylesheet" href="page-header.css" />
  <header class="page-header">...</header>

  <link rel="stylesheet" href="sidebar.css" />
  <section class="sidebar">...</section>

  <link rel="stylesheet" href="content.css" />
  <main class="content">...</main>

  <link rel="stylesheet" href="page-footer.css" />
  <footer class="page-footer">...</footer>
</body>

II. Sposób

Praktycznie wszystkie strony posiadają skrypt google analytics który umieszczamy w head. Zazwyczaj przed zamknięciem head i tutaj jest błąd.
Okazuje się ze takie rozwiązanie jak poniżej jest błędne bo tak jak w przykładzie pierwszym renderuje się najpierw cały css, a później tworzony jest script.

<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <script>
    var script = document.createElement('script');
    script.src = 'speed.js';
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
  </script>
</head>

Wystarczy zmiana kolejności wykonywania się elementów.

<head>
  <script>
    var script = document.createElement('script');
    script.src = 'speed.js';
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
  </script>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest dodanie async do skryptów i wtedy nasz problem znika 😉

Mapowanie kolorów scss

Zaczynamy od deklaracji kolorów które będą nam potrzebne w projekcie.

$colors: (
  grey: (
    base: #4d4e55,
    light: #c8c8ce
  ),
  yellow: (
    base: #ffae00
  ),
  green: (
    base: #00ff15
  )
);

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby modyfikować naszą deklarację dodając następne nazwy kolorów light, lighter, lightest, dark, darker, darkest
Mniej więcej wyglądało by tak.

$colors: (
  grey: (
    base: #4d4e55,
    light: xxxx,
    lighter: xxxx,
    lightest: xxxx,
    dark: xxxx
    darker: xxxx
    darkest: xxxx
  ),
  yellow: (
    base: #ffae00
  ),
  green: (
    base: #00ff15
  )
);

Teraz czas na @mixin trochę przerażająco wygląda 😉

@mixin color-modifiers($attribute: 'color', $prefix: '-', $separator: '-', $base: 'base') {
  @each $name, $color in $colors {
    &#{$prefix}#{$name} {
      @each $tone, $hex in $color {
        &#{if($tone != $base, #{$separator}#{$tone}, '')} {
          #{$attribute}: $hex;
        }
      }
    }
  }
}

A użycie jest dość oczywiste 😉

.text {
  @include color-modifiers;
}

Wynik naszego kodu to zestaw czterech klas które zareklamowaliśmy powyżej.

.text-grey { color:#4d4e55 }
.text-grey-light { color:#c8c8ce }
.text-yellow { color:#ffae00 }
.text-green { color:#00ff15 }

Wyśrodkowanie tabeli z danymi do rozmiaru okna

$(window).resize(function() {
var winW = $(window).width();
var conW = parseInt($('#container').css('width'));
var tabW = parseInt($('table.list').css('width'));

if(winW&gt;conW) {
var margin_left = -((tabW - conW)/2)-10;
$('table.list').css({'margin-left':margin_left});
} else {
$('table.list').css({'margin-left':0});
}
});
$(window).resize();

Tabelka normalna:
tabela

Tabelka wyśrodkowana:
tabela wyśrodkowana

Jak przyspieszyć WordPress

Poniżej kilka trików które pozwoliły mi przyspieszyć bloga z 32/22 w PageSpeed Insigth do 90/100 – oczywiście to zależy od strony, ilości zdjęć, szybkości serwera itp, wszystko ma znaczenie.
I to jest blog ze zdjęciami (blog.grzegorztomicki.pl), jak dla mnie bardzo zacnie 🙂

1. Będziemy potrzebować dostęp do .htaccess
W którym dodajemy (nie będę opisywał co dokładnie jest w nim robione bo wszystko można znaleźć opisane w internecie)

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
#</IfModule><IfModule mod_deflate.c>
  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

  # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  Header append Vary User-Agent
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive on

# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
  ExpiresDefault                          "access plus 1 month"

# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thx Remy ~Introducing HTML5)
  ExpiresByType text/cache-manifest       "access plus 0 seconds"# Your document html
  ExpiresByType text/html                 "access plus 0 seconds"

# Data
  ExpiresByType text/xml                  "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/xml           "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/json          "access plus 0 seconds"

# RSS feed
  ExpiresByType application/rss+xml       "access plus 1 hour"

# Favicon (cannot be renamed)
  ExpiresByType image/x-icon              "access plus 1 week"

# Media: images, video, audio
  ExpiresByType image/gif                 "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/png                 "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpg                 "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg                "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/ogg                 "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/ogg                 "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mp4                 "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/webm                "access plus 1 month"

# HTC files  (css3pie)
  ExpiresByType text/x-component          "access plus 1 month"

# Webfonts
  ExpiresByType font/truetype             "access plus 1 month"
  ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-font-woff   "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS and JavaScript
  ExpiresByType text/css                  "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/javascript    "access plus 1 year"
  ExpiresByType text/javascript           "access plus 1 year"

  <IfModule mod_headers.c>
    Header append Cache-Control "public"
    Header unset ETag
    FileETag None
  </IfModule>

</IfModule>

2. Instalujemy „BJ Lazy Load”
Jest to plugin do „wolnego” ładowania się obrazków więcej na https://wordpress.org/plugins/bj-lazy-load/

3. Instalujemy „WP Super Cache”
Włączamy w nim w zakładce „Easy” na Caching on (Recommended) – więcej na https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/, czy działa można sprawdzić na stronie na samym dole powinien pojawić się mniej więcej taki wpis.

<!--HTML compressed, size saved 9.28%. From 64384 bytes, now 58410 bytes-->
<!-- Dynamic page generated in 0.974 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2016-01-01 11:42:46 -->


4. Najtrudniejsza część instalujemy „Above The Fold Optimization”

Nie włączamy go.
Klikamy na zakładkę „Extract Full CSS” pojawia się lista wszystkich css które są na stronie oraz textarea z połączonymi wszystkimi plikami css „Full CSS” – textarea.

Kopiuję Ctrl + C do strony https://jonassebastianohlsson.com/criticalpathcssgenerator/

Na tej stronie w pole:
1. URL podaję adres blog lub specyficznej strony na naszym blogu,
2. W „FULL CSS” wklejam cały nasz wygenerowany css.
3. Klikamy „Create Critical Path CSS”, po dłuższej chwili (w zależności od tego jak duży jest css w moim wypadku wszystkie połączone cssy są wielkości ponad 0,5MB) pojawia się okno textarea „CRITICAL PATH CSS” a w nim dostosowane css które kopiuję do pliku header.php od razu pod ,
oczywiście można to zrobić ładniej ale że jestem lazy to mi się nie chciało 🙂

Uwaga z tego skróconego css usuwamy wszystkie @font-face eot,ttf itd czcionki.

5. Wygląd -> Edytor -> otwieramy Funkcje motywu (functions.php)
Na samym końcu dodaję:

<?php
function remove_head_scripts() {
   remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
   remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
   remove_action('wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1);

   remove_action( 'wp_head', 'rsd_link');
   remove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link');
   remove_action( 'wp_head', 'wp_generator');
   remove_action( 'wp_head', 'start_post_rel_link');
   remove_action( 'wp_head', 'index_rel_link');
   remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link');
   remove_action( 'wp_head', 'wp_shortlink_wp_head');

   add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
   add_action('wp_footer', 'wp_enqueue_scripts', 5);
   add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'remove_head_scripts' );

?>

Powyższa funkcja przenosi cały script do sekcji footer

Dodaję również jedną przydatną rzecz czyli kompresję html – usuwanie zbędnych spacji, nowych linii itd, również dodajemy w function.php na samym dole

<?php
class WP_HTML_Compression
{
    // Settings
    protected $compress_css = true;
    protected $compress_js = true;
    protected $info_comment = true;
    protected $remove_comments = true;

    // Variables
    protected $html;
    public function __construct($html)
    {
     if (!empty($html))
     {
         $this->parseHTML($html);
     }
    }
    public function __toString()
    {
     return $this->html;
    }
    protected function bottomComment($raw, $compressed)
    {
     $raw = strlen($raw);
     $compressed = strlen($compressed);
     
     $savings = ($raw-$compressed) / $raw * 100;
     
     $savings = round($savings, 2);
     
     return '<!--HTML compressed, size saved '.$savings.'%. From '.$raw.' bytes, now '.$compressed.' bytes-->';
    }
    protected function minifyHTML($html)
    {
     $pattern = '/<(?<script>script).*?<\/script\s*>|<(?<style>style).*?<\/style\s*>|<!(?<comment>--).*?-->|<(?<tag>[\/\w.:-]*)(?:".*?"|\'.*?\'|[^\'">]+)*>|(?<text>((<[^!\/\w.:-])?[^<]*)+)|/si';
     preg_match_all($pattern, $html, $matches, PREG_SET_ORDER);
     $overriding = false;
     $raw_tag = false;
     // Variable reused for output
     $html = '';
     foreach ($matches as $token)
     {
         $tag = (isset($token['tag'])) ? strtolower($token['tag']) : null;
         
         $content = $token[0];
         
         if (is_null($tag))
         {
             if ( !empty($token['script']) )
             {
                 $strip = $this->compress_js;
             }
             else if ( !empty($token['style']) )
             {
                 $strip = $this->compress_css;
             }
             else if ($content == '<!--wp-html-compression no compression-->')
             {
                 $overriding = !$overriding;
                 
                 // Don't print the comment
                 continue;
             }
             else if ($this->remove_comments)
             {
                 if (!$overriding && $raw_tag != 'textarea')
                 {
                     // Remove any HTML comments, except MSIE conditional comments
                     $content = preg_replace('/<!--(?!\s*(?:\[if [^\]]+]|<!|>))(?:(?!-->).)*-->/s', '', $content);
                 }
             }
         }
         else
         {
             if ($tag == 'pre' || $tag == 'textarea')
             {
                 $raw_tag = $tag;
             }
             else if ($tag == '/pre' || $tag == '/textarea')
             {
                 $raw_tag = false;
             }
             else
             {
                 if ($raw_tag || $overriding)
                 {
                     $strip = false;
                 }
                 else
                 {
                     $strip = true;
                     
                     // Remove any empty attributes, except:
                     // action, alt, content, src
                     $content = preg_replace('/(\s+)(\w++(?<!\baction|\balt|\bcontent|\bsrc)="")/', '$1', $content);
                     
                     // Remove any space before the end of self-closing XHTML tags
                     // JavaScript excluded
                     $content = str_replace(' />', '/>', $content);
                 }
             }
         }
         
         if ($strip)
         {
             $content = $this->removeWhiteSpace($content);
         }
         
         $html .= $content;
     }
     
     return $html;
    }
     
    public function parseHTML($html)
    {
     $this->html = $this->minifyHTML($html);
     
     if ($this->info_comment)
     {
         $this->html .= "\n" . $this->bottomComment($html, $this->html);
     }
    }
   
    protected function removeWhiteSpace($str)
    {
     $str = str_replace("\t", ' ', $str);
     $str = str_replace("\n",  '', $str);
     $str = str_replace("\r",  '', $str);
     
     while (stristr($str, '  '))
     {
         $str = str_replace('  ', ' ', $str);
     }
     
     return $str;
    }
}

function wp_html_compression_finish($html)
{
    return new WP_HTML_Compression($html);
}

function wp_html_compression_start()
{
    ob_start('wp_html_compression_finish');
}
add_action('get_header', 'wp_html_compression_start');
?>

6. Najważniejsza część pracy nad przyspieszeniem strony to oczywiście modyfikacja zdjęć.
Zdjęcia powinny mieć kompresję ustawioną na 70%, usunięcie wszystkich metadanych ze zdjęć, powinny być zapisane jako progressive, wielkość dostosowana do wielkości miejsca w którym się pojawiają zdjęcia.

7. W przyszłości zdjęcie przerobię na nowe rozwiązania dla wersji mobilnych
Więcej na https://scottjehl.github.io/picturefill/examples/demo-01.html oraz https://ericportis.com/posts/2014/srcset-sizes/

Tego rozwiązania używa między innymi theguardian.com a to wygląda mniej więcej tak (to jest jeden plik tylko że w różnych wielkościach):

<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source media="(min-width: 1300px)" sizes="1300px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=1300&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=10e2200031125f835392892e9f813634 1300w">
<source media="(min-width: 1140px)" sizes="1140px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=1140&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=13d6ffcf420fb95bff93b5ca7a418f8e 1140w">
<source media="(min-width: 980px)" sizes="1125px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=1125&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=63fa2db8b2dccfc0ab408e25551c32e6 1125w">
<source media="(min-width: 740px)" sizes="965px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=965&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=c85b88b5fa49b0854485bd720d689155 965w">
<source media="(min-width: 660px)" sizes="725px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=725&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=048d9b371a22cebba3bb7dcd8e2d619c 725w">
<source media="(min-width: 480px)" sizes="645px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=645&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=97c169eb0122c0552b270a4be96e0410 645w">
<source media="(min-width: 0px)" sizes="465px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=465&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=b4476e761590a0a1175cb66c5bfd8a8d 465w">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img class="maxed responsive-img" itemprop="contentUrl" alt="Francesca Chaouqui" src="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=300&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=c69f163a8116e3ac4ad7cc8170a1ad11">
</picture>

A poniżej wynik mojej pracy.

desctop

mobile

W webpagetest też jest bardzo pozytywnie 🙂

webpage

Tabele w RWD

Powiedzmy że posiadamy tabelę z rezerwacjami hotelowymi.
Jeżeli zmniejszymy rozdzielczość na wielkość znaczka pocztowego – powiedzmy 320px to nic nie będzie widać i tutaj z pomocą przychodzi CSS.
Poniższe rozwiązanie działa od IE8 no i oczywiście w nowych przeglądarkach 😉

Przykładowa a tak wygląda tabela.

<section class="reservation-box">
    <table class="table-reservation">
        <thead>
        <tr>
            <th>Nazwisko i imię</th>
            <th>Telefon</th>
            <th>Adres e-mail</th>
            <th>Liczba wizyt</th>
            <th>Data ostatniej rezerwacji</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <tr class="reservation-row-item">
            <td data-title="Nazwisko i imię">Pałczyński stefan</td>
            <td data-title="Telefon">14725836</td>
            <td data-title="Adres e-mail">palczynski.stefan@gmail.com</td>
            <td data-title="Liczba wizyt">0</td>
            <td data-title="Data ostatniej rezerwacji">nie odbyła się</td>
        </tr>
        <tr class="reservation-row-item">
            <td data-title="Nazwisko i imię">Miałczyński Cezary</td>
            <td data-title="Telefon">69522999</td>
            <td data-title="Adres e-mail">mcezik@tet.pl</td>
            <td data-title="Liczba wizyt">1</td>
            <td data-title="Data ostatniej rezerwacji">28 stycznia 2014</td>
        </tr>
        <tr class="reservation-row-item">
            <td data-title="Nazwisko i imię">Tomaczek Andrzej</td>
            <td data-title="Telefon">32999222</td>
            <td data-title="Adres e-mail">tomaczekandrzej@jawa.pl</td>
            <td data-title="Liczba wizyt">1</td>
            <td data-title="Data ostatniej rezerwacji">20 stycznia 2015</td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
</section>

Jak widać tabela jak tabela, wygląda normalnie ale pojawiło się coś w komórkach „data-title” – atrybuty, te same nazwy co w sekcji thead > th.

<tr class="reservation-row-item">
    <td data-title="Nazwisko i imię">Pałczyński stefan</td>
    <td data-title="Telefon">14725836</td>
    <td data-title="Adres e-mail">palczynski.stefan@gmail.com</td>
    <td data-title="Liczba wizyt">0</td>
    <td data-title="Data ostatniej rezerwacji">nie odbyła się</td>
</tr>

Po co to powiecie? Zaraz wyjaśnię.

Zacznijmy od podstawowego stylu dla tabeli aby jakoś wyglądała ona po „ludzku” 😉

.reservation-box table {
    font-family: "open sans";
    width: 100%;
    border: 1px solid #e7e7e7;
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}

.reservation-box table thead {
    text-align: left;
    background-color: #f8f8f8;
    font-size: 13px;
    border-bottom: 1px solid #e7e7e7;
}

.reservation-box table td, .reservation-box table th {
    padding: 7px;
}

.reservation-box table [data-title] {
    border-bottom: 1px solid #e7e7e7;
}

Jak widać nic szczególnego na razie.
Druga część kodu css odpowiada za RWD tabeli.

— RWD zacznie się od 768px

@media (max-width: 768px)
</code>
-- Zmieniamy czcionkę na mniejszą można użyć co kto uważa
-- może być rem, vm, vmin czy zwykłe px - więcej info w google ;)
<code>
.reservation-box table {
    font-size: 0.8rem;
}

— usuwamy thead nagłówek tabeli jest już zbędna przy tej szerokości okna

.reservation-box thead {
    display: none;
}

— wszystkie td ustawiamy na display: block
— ustawiamy relative, odsuwamy od lewej tekst na 39% – to już zależy od was
— jeżeli chcemy aby za długi tekst się obcinał do … kropek dodajemy:
— text-overflow ellipsis
— white-space nowrap
— overflow hidden

.reservation-box td {
    display: block;
    border: none;
    position: relative;
    padding-left: 39% !important;
    text-align: left;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
}

— w tym miejscu do tr dodałem większy border
— aby podkreślić gdzie kończy się odstęp między rekordami

.reservation-box tr {
    border-bottom: 2px solid #a3a3a3;
    width: 100%;
}

.reservation-box tr [data-title] {
border-bottom: 1px solid #e7e7e7;
}

— najważniejsza część „magii” 😉
— do td został dodany pseudo-element before właśnie to on robi całą magię
— a mianowicie z atrybutu data-title szczytuje nazwy kolumn które ustawiliśmy przy td
— tutaj dajemy position absolute i dla tego wyżej w td było position relative 🙂
— ustawiamy szerokość na 31%, czcioneczka na bold aby było widać że to coś innego niż zwykły tekst w komórce
— dodajemy przy zbyt długich nazwach w data-title zanikanie tekstu,
— przy zmniejszaniu szerokości okna powinny znikać ostanie litery
— i pojawić się … (np. Data ostatniej… – działa to od IE8 więc bez obaw)

.reservation-box tr.reservation-row-item td:before {
    position: absolute;
    font-size: 0.8rem;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 31%;
    padding: 8px 8px 8px 10px;
    text-align: left;
    font-weight: bold;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    content: attr(data-title);
    border-right: 1px solid #e7e7e7;
}

Poniżej tabela w rozdzielczości większej niż 768px

przed

Oraz po zmniejszeniu szerokości okna:

po

O wiele lepiej wygląda w RWD 😉

Poniżej cały kod CSS.

.reservation-box table {
    font-family: "open sans";
    width: 100%;
    border: 1px solid #e7e7e7;
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}

.reservation-box table thead {
    text-align: left;
    background-color: #f8f8f8;
    font-size: 13px;
    border-bottom: 1px solid #e7e7e7;
}

.reservation-box table td, .reservation-box table th {
    padding: 7px;
}

.reservation-box table [data-title] {
    border-bottom: 1px solid #e7e7e7;
}

@media (max-width: 768px) {

    .reservation-box table {
        font-size: 0.8rem;
    }

    .reservation-box thead {
        display: none;
    }

    .reservation-box td {
        display: block;
        border: none;
        position: relative;
        padding-left: 39% !important;
        text-align: left;
        text-overflow: ellipsis;
        white-space: nowrap;
        overflow: hidden;
    }

    .reservation-box tr {
        border-bottom: 2px solid #a3a3a3;
        width: 100%;
    }

    .reservation-box tr [data-title] {
        border-bottom: 1px solid #e7e7e7;
    }

    .reservation-box tr.reservation-row-item td:before {
        position: absolute;
        font-size: 0.8rem;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 31%;
        padding: 8px 8px 8px 10px;
        text-align: left;
        font-weight: bold;
        text-overflow: ellipsis;
        white-space: nowrap;
        overflow: hidden;
        content: attr(data-title);
        border-right: 1px solid #e7e7e7;
    }

}

Skrócenie zbyt długiego tekstu za pomocą CSS

Aby skrócić element do pewnej wielkości musi być on elementem blokowym, można nadać mu oczywiście właściwość block – display:block lub display: inline-block;
Powiedzmy że mamy div o wymiarach 200px szerokości, w którym znajduje się zbyt długi tekst który nie chcemy aby się załamywał do następnej linii a jedynie ucinał i na końcu tekstu pojawiły się trzy kropki „…”

.cut-string {
   width: 200px;
   display: block;
   overflow: hidden;
   text-overflow: ellipsis;
   white-space: nowrap;
}
<div class="cut-string">Jakiś sobie tekst który jest za dług</div>

Po użyciu tego stylu otrzymujemy „Jakiś sobie tekst który jest z…”

Div na środku strony w css bez javascriptu

I bez javascriptu można coś wycentrować 😉
Czy to na całej stronie czy w jakimś div, działa elegancko również w IE8

html,body {
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 1px solid blue;
}

.content {
  position: relative;
  min-height: 100%;
  height: auto !important;
  height: 100%;
  width: 100%;
  border: 1px solid red;
}

.center {
  position: absolute;
  width: 250px;
  height: 250px;
  border: 1px solid #5f5f5f;
  background-color: #fff;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  box-shadow: 1px 1px 8px #888;
  padding: 20px;
}
<div class="content">
   <div class="center">i mamy okno na środku strony bez javascript</div>
</div>

Ukrycie maila przed botami w css

Mały tirck, ukrycie maila przed botami w czystym css, działa również w IE8+

div.address:before {
content: attr(data-ea) "@" attr(data-eb);
}
<div class="address" data-ea="test" data-eb="domena.pl"></div>

Otrzymujemy mail test@domena.pl proste i czyste rozwiązanie.

Wyświetlenie okienka ładowania na środku ekranu

Wyświetlenie okienka ładowania na środku ekranu:

var winH = $(window).height();
var winW = $(window).width();
var loading = $('#loading');
var maxheight = loading.css("max-height");
var maxwidth = loading.css("max-width");
var loading_height = loading.height();
var loading_width = loading.width();
if (maxheight != "none") {
loading_height = Number(maxheight.replace("px", ""));
}
if (maxwidth != "none") {
loading_width = Number(maxwidth.replace("px", ""));
}
loading.css('top', winH / 2 + $(window).scrollTop() - loading_height / 2);
loading.css('left', winW / 2 - loading_width / 2);
$('#loading').show();