Ustawienie rozmiaru czcionek na liście mail w Outlook

Ustawienie rozmiaru czcionek na liście mail w Outlook

W menu głównym programu, należy wybrać: Widok -> Widok bieżący -> Dostosuj widok bieżący

Outlook-ustawienia-widok-biezacy

W wyświetlonym oknie należy wybrać: Inne Ustawianie.

Outlook-ustawienia-widok-biezacy2

W wyświetlonym oknie, należy według potrzeb zmienić, czcionkę z domyślnego rozmiaru 8 np. na 10 oraz styl linii i siatki.

Outlook-ustawienia-widok-biezacy3

Zdalne wylogowanie ze skype

Polecania do wykonania w polu nowej wiadomości:
– sprawdzenie miejsca na jakich zalogowany jest użytkownik

/showplaces

– wylogowanie ze wszystkich miejsc (komputerów), z wyjątkiem tego, na którym uruchamiane jest polecenia

/remotelogout

Wgrywanie ROMów za pomocą Odin

Wgrywanie ROMów za pomocą Odin
Rom jednoplikowy

odin_rom_jednoplikowy

Rom 3-plikowy

odin_rom_trzyplikowy

oraz plik pit do odpowiedniego romu.
Rom kernel root

odin_kernel

W przypadku, gdy przez pomyłkę zostanie wgrany rom jednoplikowy i telefon nie uruchamia się.
Należy wgrać rom 3-plikowy, a potem ponownie rom jednoplikowy.

Thunderbird jako domyślny mailto – jak zmienić na Outlook?

Thunderbird jako domyślny mailto – jak wyłączyć/zmienić na Outlook?

1. Należy wejść w „Opcje internetowe” w IE .
2. Wybrać zakładkę „Programy”.
3. W sekcji „Programy Internetowe”, kliknąć „Ustaw Programy”.
4. W wyświetlonym oknie ustawień, kliknąć „Ustaw programy domyślne” (Programy domyślne\Ustaw programy domyślne).
5. Na liście programów wybrać „Microsoft Office Outlook”.
6. W sekcji na dole okna kliknąć w „Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu”.
7. W wyświetlonym oknie z listą usług zaznaczyć checkbox MAILTO i ewentualnie inne.

opcje_internetowe ustaw_programy_domyslne ustaw_skojarzenia_programow