22 sty 2010

Problem z FCKeditor

Problem z prwidłowym działaniem przy edycji danych pojawia się przy dodaniu do .htaccess reguly np.:

RewriteRule ^(.*)\/(.*).html$ web/show.php?nazwa_url=$2

Do reguly dopasowuje się url:

../edytor/editor/fckeditor.html?InstanceName=opis&Toolbar=Default

wykorzystywany przez FCKeditor w iframe

<iframe id="opis___Frame" src="../edytor/editor/fckeditor.html?InstanceName=opis&Toolbar=Default" mce_src="../edytor/editor/fckeditor.html?InstanceName=opis&Toolbar=Default" width="570px" height="500px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

i nie ładuje się właściwy html, tylko główna strona serwisu.

Dodanie do .htaccess reguly

RewriteCond %{REQUEST_URI} !edytor/editor

przed

RewriteRule ^(.*)\/(.*).html$ web/show.php?nazwa_url=$2

przywraca prawidłowe dziłanie.

24 lip 2008

Przełączanie edytora tinyMCE

function toggleEditor(id) {

if (!tinyMCE.getInstanceById(id))
  tinyMCE.execCommand('mceAddControl', false, id);          
 else
  tinyMCE.execCommand('mceRemoveControl', false, id);
}
<input type="button" name="btn_przelacz" value="Przełącz na edytor WYSYWIG" onClick="toggleEditor('box_tresc');">
24 lip 2008

Uruchomienie tinyMCE zmożliwością edycji tabel

<script language="javascript" type="text/javascript" src="../edytor/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
tinyMCE.init({
  mode: "exact",
  elements: "strona_fragment",
  theme: "simple"
 });

 tinyMCE.init({
  mode: "exact",
  elements: "strona_tresc",
  theme: "advanced", theme_advanced_styles
     theme_advanced_buttons3_add: "separator,fullscreen",
  theme_advanced_buttons3_add_before: "tablecontrols,separator",
  theme_advanced_styles: "Tabela Podstawowa=table",
  plugins: "advimage, fullscreen, table",
  external_image_list_url: "../edytor/example_image_list.js"
 });

za edycję tabel odpowiada plugins table

plugins: "advimage, fullscreen, table",

7 maj 2008

WordPress - Własny schemat odnośników

/%category%/%postname%/

konieczne jest dodanie reguł mod_rewrite do pliku .htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
2 kwi 2008

Tablica przekazywana do wp_insert_post()

Array
(
    [_wpnonce] => 9a65e1b065
    [_wp_http_referer] => /wp-admin/post-new.php
    [user_ID] => 3
    [action] => post
    [originalaction] => post
    [post_author] => 3
    [post_type] => post
    [temp_ID] => -1207121990
    [newcat] =>
    [post_category] => Array
        (
            [0] => 17
        )

    [advanced_view] => 1
    [comment_status] => open
    [ping_status] => open
    [post_password] =>
    [post_name] =>
    [post_status] => publish
    [mm] => 4
    [jj] => 02
    [aa] => 2008
    [hh] => 08
    [mn] => 39
    [ss] => 50
    [post_author_override] => 3
    [post_title] => nowy
    [content] => nowy
    [post_pingback] => 1
    [prev_status] => draft
    [tags_input] => nowe, nowe
    [publish] => Publikuj
    [referredby] => redo
    [excerpt] =>
    [trackback_url] =>
    [metakeyinput] =>
    [metavalue] =>
    [post_content] => nowy
    [post_excerpt] =>
    [post_parent] =>
    [to_ping] =>
)