24 lip 2008

Przełączanie edytora tinyMCE

function toggleEditor(id) {

if (!tinyMCE.getInstanceById(id))
  tinyMCE.execCommand('mceAddControl', false, id);          
 else
  tinyMCE.execCommand('mceRemoveControl', false, id);
}
<input type="button" name="btn_przelacz" value="Przełącz na edytor WYSYWIG" onClick="toggleEditor('box_tresc');">