25 Maj 2010

Sprawdzanie hasła w pliku tekstowym

#!/usr/bin/perl open FILE, "<plik_haslo.txt";

while (my $line = <FILE>) {   #print $line;

if ($line =~ /^haslo/) {    if ($line =~ /^haslo = " "/) {      $ustawione = 0;    } else {      $ustawione = 1;    }   } }

print $ustawione;

plik:
lp = 12
haslo = ” ”
wiz = 0
typ = 2

30 Mar 2010

Wyrażenie regularne w perlu

#!/usr/bin/perl
#use strict;
#use warnings;

print "Hello, World...\n";
$content = '<link rel="stylesheet" href="/pogoda.091005.css">';

if($content =~ /^\<link rel="stylesheet" href="\/(.+)"/) {
    $styl_link = $1;
 print $styl_link;
}
12 Mar 2010

update lub insert bazy mysql w perlu

Jeśli w perlu za pomocą use DBD::ODBC; robimy update rekordu czy insert z polskimi znakami powiedzmy „ł” do bazy dodaje się zamiast litery „ł” znak „?”.
Problem można ten obejść za pomocą sprytnego polecenia mysql „_latin2” które wstawiamy przed wstawianym stringiem.
Przykład poniżej:

UPDATE klient
SET
  branza = _latin2 'Gumowe artykuły|33241|2399'
WHERE
  idrek = 177221312