25 Maj 2010

Sprawdzanie hasła w pliku tekstowym

#!/usr/bin/perl open FILE, "<plik_haslo.txt";

while (my $line = <FILE>) {   #print $line;

if ($line =~ /^haslo/) {    if ($line =~ /^haslo = " "/) {      $ustawione = 0;    } else {      $ustawione = 1;    }   } }

print $ustawione;

plik:
lp = 12
haslo = ” ”
wiz = 0
typ = 2

12 Mar 2010

update lub insert bazy mysql w perlu

Jeśli w perlu za pomocą use DBD::ODBC; robimy update rekordu czy insert z polskimi znakami powiedzmy „ł” do bazy dodaje się zamiast litery „ł” znak „?”.
Problem można ten obejść za pomocą sprytnego polecenia mysql „_latin2” które wstawiamy przed wstawianym stringiem.
Przykład poniżej:

UPDATE klient SET branza = _latin2'Gumowe artykuły|33241|2399' WHERE idrek = 177221312