25 Maj 2010

Sprawdzanie hasła w pliku tekstowym

#!/usr/bin/perl open FILE, "<plik_haslo.txt";

while (my $line = <FILE>) {   #print $line;

if ($line =~ /^haslo/) {    if ($line =~ /^haslo = " "/) {      $ustawione = 0;    } else {      $ustawione = 1;    }   } }

print $ustawione;

plik:
lp = 12
haslo = ” ”
wiz = 0
typ = 2