25 maj 2010

Sprawdzanie hasła w pliku tekstowym

#!/usr/bin/perl open FILE, "<plik_haslo.txt";

while (my $line = <FILE>) {  #print $line;

if ($line =~ /^haslo/) {  if ($line =~ /^haslo = \" \"/) {   $ustawione = 0;  } else {   $ustawione = 1;  }  } }

print $ustawione;

plik:
lp = 12
haslo = " "
wiz = 0
typ = 2