22 cze 2008

Wyszukanie aplikacji w rejestrze

@echo off
start /w regedit /e inst.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
find "DisplayName" inst.reg | sort/+15 > software.txt
notepad software.txt
8 cze 2008

Czyszczenie pliku wymiany

W kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

należy ustawić

ClearPageFileAtShutdown

i ustawić na 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001

Po zmianie plik wymiany będzie czyszczony przy karzdym zamykaniu systemu

8 cze 2008

Zablokowanie wiersza poleceń CMD

W kluczu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

należy dodać nową wartość DWORD

DisableCMD

i ustawić na 1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableCMD"=dword:00000001