2 lut 2022

#shorts - tscofig.json różny target

Command Line

W związku z tym że 11 czerwca 2022 roku Internet Explorer przestanie być wspierany należy się jakoś na tą okoliczność przygotować 😉

Więc jak w projekcie typescript generować biblioteki z ustawionymi różnymi targetami - "target": "ES5" oraz "target": "ES6"
Z pomocą przychodzi nam parametr który zwie się extends

Musimy stworzyć trzy pliki tsconfig. Podstawowy tsconfig.json:

{
 "compilerOptions": {
  "module": "ESNext",
  "importHelpers": true,
  "strict": true,
  "esModuleInterop": true,
  "skipLibCheck": false,
  "forceConsistentCasingInFileNames": true
 },
 "include": [
  "sources/js/**/*"
 ],
 "exclude": [
  "node_modules"
 ]
}

Jak widać w powyższym kodzie brak jest zmiennej target.