Listowanie archiwum tar

Listowanie archiwum tar:
opcja -t

W zależności od formatu archiwum można użyć odpowiednio poleceń:
tar:


tar -tf serwis.tar

tar.gz:


tar -tzf serwis.tar

tar.bz2:


tar -tjf serwis.tar

Program screen

Korzystanie z programu screen, polecenia:


screen - tworzy nowy screen, w którym możena odpalić jakiś proces powłoki
screen -ls - wylistowanie dziłających screenów
screen -x - połączenie z działającym do screena
screen -x id - połączenie ze screenem o id

skrót:


control + ad - opuszczenie, pozostawienie działającego screena