6 Lut 2012

Tworzenie archiwum tar i zip

Tworzenie archiwum tar, zip

tar -czf data.tar.gz data/
tar -cvzf data.tar.gz data/

Rozpakowanie archiwum

tar -xzf data.tar.gz
tar -xvzf data.tar.gz
7 Gru 2010

Tworzenie linków symbolicznych

PHP: 

$file_i = $config['dir_zdjecia'].$row['photo_src_tmp'];
$file_o = $config['dir_zdjecia'].$row['photo_src'];
symlink ( $file_o , $file_i );

Linux:

ln -s /var/www/zdjecia/chelm.jpg /var/www/zdjecia/chelm-link-symboliczny.jpg