8 cze 2008

Czyszczenie pliku wymiany

W kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

należy ustawić

ClearPageFileAtShutdown

i ustawić na 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001

Po zmianie plik wymiany będzie czyszczony przy karzdym zamykaniu systemu