7 Maj 2008

WordPress – Własny schemat odnośników

/%category%/%postname%/

konieczne jest dodanie reguł mod_rewrite do pliku .htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>