7 maj 2008

WordPress - Własny schemat odnośników

/%category%/%postname%/

konieczne jest dodanie reguł mod_rewrite do pliku .htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>