9 maj 2008

Shutdown, Szybkie zamykanie Windows XP

shutdown -r

pomoc:

shutdown /?