7 maj 2008

Sprawdzenie czy istnieje plik

Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

...
        If fso.FileExists("E:\cos\stop.txt") Then
            GoTo Koniec
        End If
...
    End If
Loop
Koniec:
Sprawdzenie czy istnieje plik, jeżeli tak to skok do etykiety Koniec: