Zmiana koloru bordera pola formularza


jQuery(function($){
<?php echo "var err_field = new Array('".@implode("', '", $bad_fields)."');"; ?>
$.each(err_field, function(i, value) {
jQuery("#"+value).css({'border-color': 'red'});
});
});

Php zwraca tablice stringów, idków pól formularza.

jQuery dla każdego obiektu DOM, na podstawie jego id z array err_file, ustawia kolor bordera na czerwony.