16 cze 2020

Użycie GeoJson z Leaflet

Wracamy do serii artykułów w których opisuję różne użycia Leaflet. Dzisiaj poruszymy temat GeoJson.

GeoJson jest to nic innego jak plik JSON, który reprezentuje cechy geograficzne. Nie posiada on formalnych standardów, może reprezentować punty, adresy i lokalizacje, kraje, prowincje i wiele innych elementów. Zerknijcie na wpis w wiki


Poniżej przykład pliku geojson:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "name": "place"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [
       16.54541015625,
       49.724479188712984
      ],
      [
       24.01611328125,
       49.724479188712984
      ],
      [
       24.01611328125,
       53.74871079689897
      ],
      [
       16.54541015625,
       53.74871079689897
      ],
      [
       16.54541015625,
       49.724479188712984
      ]
     ]
    ]
   }
  }
 ]
}

Naszym przykładem będzie pokazanie Polski z podziałem na województwa. Po najechaniu na poszczególne województwo otworzy się popup z województwem do tego zmienimy kolor poligonu. Dodamy także do lewego rogu pole w którym również pojawi się nazwa województwa w które kliknęliśmy bądź najechaliśmy na nie myszką.
Zaczynamy od podstawowego HTML.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>simple map</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.5.1/leaflet.css" />
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.5.1/leaflet.js"></script>
  <style>
   body {
    padding: 0;
    margin: 0;
    position: relative;
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
   }

   html,
   body,
   #map {
    height: 100%;
   }

   /* style dla naszego województwa */
   .marker-position {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    z-index: 999;
    padding: 10px;
    font-weight: 700;
    background-color: #fff;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <!-- w to miejsce będziemy dodawać nazwę województwa -->
  <div class="marker-position">Click/hover on polygon</div>
  <!-- miejsce dla naszej mapy -->
  <div id="map"></div>
  <script src="script.js"></script>
 </body>
</html>

Teraz przejdźmy do js.
Najprostszym sposobem jest dodanie L.geoJSON(data).addTo(map);

fetch('./plik-geojson') // może to być plik, lub adres pod którym jest plik
 .then(function (response) {
  return response.json();
 })
 .then(function (data) {
  // przekazujemy do metody nasze dane
  // i pokazujemy na mapie
  L.geoJSON(data).addTo(map);
 });

Ale oczywiście to zbyt łatwe, rozszerzymy ten przykład o to co pisaliśmy wcześniej.
Poniżej nasz główny kod js.

// konfiguracja mapy
let config = {
 minZoom: 4,
 maxZomm: 18
};
// powiększenie, od którego rozpocznie się powiększenie mapy
const zoom = 7;
// współrzędne
const lat = 51.918904;
const lon = 19.1343786;

// wywołanie mapy
const map = L.map("map", config).setView([lat, lon], zoom);

// Służy do ładowania i wyświetlania warstw kafelków na mapie
L.tileLayer("https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png", {
 attribution:
  '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
}).addTo(map);

// dodatkowa funkcja dodająca nazwę województwa
// do div w lewym dolnym rogu
function addTextToDiv(text) {
 const markerPlace = document.querySelector(".marker-position");
 markerPlace.textContent = text;
}

// pokazujmy województwo
function getVoivodeshipName(feature, layer) {
 // sprawdzmy czy properties oraz properties.name istnieje
 if (feature.properties && feature.properties.name) {
  // otwieramy popup z nazwa wojwództwa
  layer.bindPopup(feature.properties.name);
 }
}

// pobranie pliku z danymi przez fetch
// oczywiście można to zrobić przez $.ajax, axios itd.
fetch("https://raw.githubusercontent.com/codeforamerica/click_that_hood/master/public/data/poland.geojson")
 .then(function (response) {
  return response.json();
 })
 .then(function (data) {

  var layer = new L.GeoJSON(data, {

   // metoda wywołana tylko raz
   onEachFeature: function (feature, layer) {

    // zdarzenie na mouseover
    layer.on("mouseover", function (e) {

     // 
     getVoivodeshipName(feature, layer);

     // pokaż województwo
     addTextToDiv(feature.properties.name);

     // otworzenie popup z nazwą województwa
     this.openPopup();

     // style
     this.setStyle({
      fillColor: "#eb4034",
      weight: 2,
      color: "#eb4034",
      fillOpacity: 0.7
     });
    });

    // zdarzenie na mouseout
    layer.on("mouseout", function () {

     // zamknięcie popup z nazwą województwa
     this.closePopup();

     // style
     this.setStyle({
      fillColor: "#3388ff",
      weight: 2,
      color: "#3388ff",
      fillOpacity: 0.2
     });

    });

    // zdarzenie na kliknięcie
    layer.on("click", function () {
     // dodając nazwę prowincji do widocznego div
     addTextToDiv(feature.properties.name);
    });

   }
  }).addTo(map); // dodanie layer do mapy
 });

Poniżej działająca przykład.

See the Pen
geoJson leaflet
by Greg (@Tomik23)
on CodePen.

To tak naprawdę wszystko. Pliki GeoJSON w zależności od ilości szczegółów mogą sporo "ważyć". Do testów można sobie samemu przygotować plik z koordynatami, polecam tą stronę geojson.io.
Więcej o GeoJSON przeczytasz na leafletjs.com

Powiązane artykuły:

Alternatywa dla google maps – Open Street Map oraz Leaflet
Jak do Open Street Map i Leaflet dodać routing – OSRM
Dodawanie, przesuwanie i kasowanie markerów – Leaflet
Centrowanie mapy uwzględniając szerokość diva – fitBounds leaflet
Jak dodać kolorowe markery w postaci svg oraz legendę do map z leaflet