2 Lis 2016

Błąd w wordpress: Prawdopodobnie twój serwer ma wyłączoną funkcję mail()

Gdy wordpress zwraca błąd: Prawdopodobnie twój serwer ma wyłączoną funkcję mail()
( Possible reason: your host may have disabled the mail() function. )

oznacza, że prawdopodobnie admini serwera zablokowali wysyłkę maili funkcją mail, dla danej domeny na koncie hostingowym.

W lini 378 znajduje się poniższy kod, który zwraca link do odzyskiwania hasła:

$message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key,
$user_login, $user_data );

echo $message, wyświetli link do odzyskiwania hasła i można go wkleić do przeglądarki

19 Mar 2015

Wyświetlenie thumba postu

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
  <div class="post-thumb">
  <?php
    $blog_url = get_bloginfo('url');
    $large_image_arr = wp_get_attachment_image_src(
 
    get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'large-thumb' );
 
    $large_image_url = $large_image_arr[0];
    $large_image_url = str_replace($blog_url, 'http://kody.wig.pl/zdjecia/', $large_image_url);
 
    echo '<img src="' . $large_image_url . '"
    width="'
.$large_image_arr[1].'"
    height="'
.$large_image_arr[2].'"
    title="'
. the_title_attribute( 'echo=0' ) . '"
    class="attachment-large-thumb wp-post-image" >'
;
   ?>
   </div>
<?php } ?>

Kod sprawdza czy istnieje thumb postu. Następnie pobierany jest array załączników dopisanych do postów. Na końcu wygenerowany jest kod html obrazka.