Losowe wybranie postów z wybranych kategorii

Losowe wybranie postów z wybranych kategorii, opcja rand


<?php $recent = new WP_Query("cat=1,2,3&showposts=10&orderby=rand"); while($recent->have_posts()) :
$recent->the_post();?>
<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
<?php endwhile; ?>

Pobranie informacji o blogu funkcja bloginfo

Pobranie informacji o blogu funkcja bloginfo


echo bloginfo('url');
echo bloginfo('name');

echo '<img src="'.bloginfo('template_url').'"/images/top.gif" alt="Top" />';

Dostępne wartości parametru funkcji:


name
description
admin_email

url
wpurl

stylesheet_directory
stylesheet_url
template_directory
template_url

atom_url
rss2_url
rss_url
pingback_url
rdf_url

comments_atom_url
comments_rss2_url

charset
html_type
language
text_direction
version

Wyświetlanie tytułu strony w wordpress


<title><?php if ( is_single() ) { ?> <?php wp_title(''); ?> » <?php } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

dodawnie jako pierwszego parametru  w funkcji wp_title ”, powoduje ustawinie domyślnego separatora na pusty string

Przypisanie usera i uparanień między tabelami bazy wordpress

insert into vi_users (user_login, user_pass, user_nicename, user_email, user_url, user_registered, user_activation_key, user_status, display_name)
SELECT user_login, user_pass, user_nicename, user_email, user_url, user_registered, user_activation_key, user_status, display_name
from kd_users
where ID = 1

insert into vi_usermeta (umeta_id user_id meta_key meta_value)
SELECT umeta_id user_id meta_key meta_value
from kd_usermeta
where user_id = 1

Mój pierwszy plugin do wordpress

<a rel=”nofollow” href=’http://kody.wig.pl’ class=’tag-link-42′ title=’1 topics’ rel=”tag”>Kody</a>

<?phpfunction title_add_tag($text) {

 $text = preg_replace(„/title='[^’]*’/i”, ”, $text);
 return preg_replace(‚/>([^<]*)<\/a>/i’, ” title=’$1′>$1</a>”,  $text); 
}

add_filter(‚wp_tag_cloud’, title_add_tag’);
?>