12 maj 2021

Dodanie niestandardowych przycisków za pomocą QuickTag w WordPress

wstaw kod
Najpierw co to jest QuickTag?. Jest to API w wordpressie, które umożliwia dodanie przycisków (button) do edytora tekstu w panelu administratora.
Przydaje się na takich stronach jak ta 😉

Aby dodać szybki tag, musisz podłączyć niestandardową funkcję do hooka admin_print_footer_scripts. Chodzi o dodanie niestandardowego kodu javascript w stopce administratora. Interfejs API udostępnia wbudowaną funkcję o nazwie addButton:

QTags.addButton(id, display, arg1, arg2, access_key, title, priority, instance);

Ta funkcja przyjmuje osiem argumentów:

 • id: (string) (wymagany) id HTML przycisku
 • display: (string) (wymagany) jest to wyświetlany tekst w przycisku
 • arg1: (string) (wymagany) jest to tag początkowy do wstawienia, np. <span> lub wywołanie funkcji js po kliknięciu w przycisk
 • arg2: (string) (opcjonalny) jest to tag końcowy, np. </span>, pozostawiamy pusty jeżeli tag nie trzeba zamykać np. <br>
 • access_key: (string) (opcjonalny) skrót klawiszowy dla przycisku
 • title: (string) (opcjonalny) tytuł po najechaniu na przycisk
 • priority: (int) (opcjonalny) liczba reprezentująca położenie przycisku na pasku 1-9 = pierwsza, 11 - 19 = druga, 21 - 29 = trzecia itd
 • instance: (string) (opcjonalny) ogranicz przycisk do określonej instancji Quicktags

QuickTag ma kilka domyślnych przycisków, które możemy dodać do naszej strony.

Quicktags

Poniżej przykład funkcji jakiej używam aby stawić przycisk [wstaw kod] oraz kod na stronę.

function wp_add_custom_quicktags()
{
 if (wp_script_is('quicktags')) {
?>
  <script>
   QTags.addButton('add-code', 'wstaw kod', add_code);

   function selected_txt() {
    var tekst = document.getElementById('content');
    return tekst.value.substring(tekst.selectionStart, tekst.selectionEnd);
   }

   function add_code() {
    var tekst = selected_txt();
    var url = prompt('Podaj język https://highlightjs.readthedocs.io/en/latest/index.html', '');

    if (url === null) return;
    if (add_code) {
     QTags.insertContent(`[cc lang="${url}"]${tekst}[\/cc]`);
     // musiałem dać \/cc powinno być /cc bo wycina to moja funkcja w php
    }
   }
  </script>
 <?php
 }
}
add_action('admin_print_footer_scripts', 'wp_add_custom_quicktags');

Wynikiem powyższej funkcji jest dodanie przycisku [wstaw kod]
wstaw kod przycisk

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie promptu w którym mamy możliwość podania języka programowania a ten kod stawiany jest do edytora [cc lang="js"][\/cc]