20 Cze 2009

Uruchamianie skryptu php w Editplus

W ustawieniach editplusa
Preference->Tools->User tools
należy dodać nowy Tool przez Add Tool, a następnie wypełnić pola ustawień:
Menu text: php
Command: D:\PHP\php.exe
Argument: -f "$(FilePath)"
Initial directory: $(FileDir)

i zaznaczyć
checkbox: Captuere output
wynik uruchomienia php pojawi się w Output Window

editplus-php

3 Paź 2008

Domyślny edytor dla IE, EditPlus

W kluczu 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name

należy ustawić wartość:

C:\Program Files\EditPlus 3\editplus.exe

a dokładnie taką:

C:\PROGRA~1\EDITPL~1\eppie.exe

lub
Uruchamiając na prawach administratora Editplusa
zaznaczyć w Preference|General
checkbox pt. Use EditPlus in InternetExplorer
co spowoduje wpisanie wartości

C:\PROGRA~1\EDITPL~1\eppie.exe

do Rejestru Windowsa

27 Maj 2008

ffmpeg - polecenie wygenerowania pojedynczej klatki obrazu

ffmpeg -i flv_filename.flv -y -f singlejpeg -ss 00:00:02 -vframes 1 -an jpg_filename.jpg
ffmpeg -i in\test.flv -y -f singlejpeg -ss 00:00:02 -vframes 1 -an out\jpg_filename.jpg
 
ffmpeg -i in\test.flv -an -ss 00:00:03 -an -r 1 -vframes 1 -y out\test.jpg
 
ffmpeg -i test.flv -vcodec png -vframes 1 -an -f rawvideo -s 106x106 pathToImage.png