23 maj 2016

Zamiana treści przy wykorzystaniu funkcji replace i RegExp

Zamiana wystąpienia tekstu Polska na końcu stringa

var address = ['Warszawa, Polska'];
for (var i = 0; i < cnt; i++) {
  var address_tmp = address[i];
  address_tmp = address_tmp.replace(RegExp(", ?Polska$", "g"), '');
  console.log(address_tmp);
}