7 Wrz 2015

jQuery UI Autocomplete highlight

Mamy sobie prosty formularz. Do podpowiedzi użyjemy pluginu jquery autocomplite. Chcemy również dodać wyboldowanie podpowiedzi.
Dokładnie uzyskać taki efekt "meble, Waszawa" gdzie highlight jest zmianą koloru na czarny i wyboldowaniem.

<form id="search" action="/" method="GET" role="search">
 <fieldset>
  <input id="query" type="text" name="query" value="" maxlength="255" autocomplete="off"
   placeholder="Produkt, usługa, miasto, ulica">
  <button type="submit" id="button-search"></button>
 </fieldset>
</form>

A teraz trochę js 😉

$("#query").autocomplete({
 'minLength': 2,
 'delay': 0,
 create: function () {
  $(this).data('ui-autocomplete')._renderItem = function (ul, item) {
   var re = new RegExp("^" + this.term, "i");
   var t = item.label.replace(re, "<span class='highlight'>" + this.term + "</span>");

   return $("<li></li>")
    .data("item.autocomplete", item)
    .append(t)
    .appendTo(ul);
  };
 },
 source: function (request, response) {
  //escapeRegex - /[\-\[\]{}()*+?.,\\\^$|#\s]/g, "\\$&"
  var re = $.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term);
  var matcher = new RegExp("^" + re, "i");

  $.getJSON("/autocomplete/?what=" + encodeURIComponent(request.term), function (searchWord) {
   var match = $.grep(searchWord, function (item, index) {
    return matcher.test(item);
   });
   response(match);
  });
 },
 open: function (e, ui) {
  //autocomplete przesuwamy o 1px to góry, aby pozbyć się ramki 
  $(".ui-autocomplete:visible").css({ top: "-=1" });
 }
});

A tak wygląda wynik naszej pracy.

autosuggest

20 Mar 2012

Zmiana wartości opcji selecta

Zmiana wartości opcji selecta

$('#right table td input[name=imie]').parent().parent().parent().css({'display':'none'});
$('#right table .teh').parent().parent().parent().parent().css({'display':'none'});
$('#right table td select[name=stanowisko] option:eq(0)').replaceWith("Zamiana wartości text");
$('#right table td select[name=stanowisko]').parent().prev().html('Zmiana tytułu labela nad selectem taki');
$('#right table td select[name=stanowisko]').val('0');