16 lut 2015

Obliczanie różnicy godzin

SELECT (
  extract('hour' FROM '16:00:00'::interval) - extract('hour' FROM '10:00:00'::interval)
)*3;

Obliczanie różnicy godzin i pomnożenie przez 3