8 gru 2012

Generowanie listy kwadransów w smartach

<select name="time">
!{section name=ih start=0 loop=24 step=1}!
!{section name=im start=0 loop=60 step=15}!
<option>!{$smarty.section.ih.index|string_format:"%02d"}!:!{$smarty.section.im.index|string_format:"%02d"}!</option>
!{/section}!
!{/section}!
</select>

Generowanie listy kwadransów w smartach

26 lis 2009

Prezentacja wyników w smartach

php: 

$smarty->assign('$data_b', $data_b);

szablon:

<table>
 <tr>
  <td>Nazwa</td>
  <td>Mapa</td>
 </tr>
 !{section name=i loop=$data_b.data}!
 <tr>
  <td>!{$data_b.data[i].nazwa}!</td>
  <td>!{$data_b.data[i].mapa}!</td>
 </tr>
 !{/section}!
</table>