Zamiana pierwszych liter w wyrazach na duże

$w_city = 'mapa biala podlaska';
$w_city_t = explode(' ',$w_city);
$w_city_t = array_map('ucfirst' ,$w_city_t);
$w_city = implode(' ', $w_city_t);
echo $w_city;

Mapa Biala Podlaska

$w_city = 'mapa bielsko-biala';
$w_city_t = preg_split('/[ -]+/',$w_city);
$w_city_t = array_map('ucfirst' ,$w_city_t);
$w_city = implode(' ', $w_city_t);
echo $w_city;

Mapa Bielsko Biala

$w_city = 'mapa bielsko-biala';
$w_city = ucwords($w_city);
$w_city = implode('-', array_map('ucfirst' , explode('-',$w_city)));
echo $w_city;

Mapa Bielsko-Biala

Przeformatowanie daty za pomoca funkcji str_pad

php:

$tstartdate = '2010-7-1';
$a_tstartdate = explode('-', $tstartdate);
$data_sd['d'] = str_pad($a_tstartdate[2], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
$data_sd['m'] = str_pad($a_tstartdate[1], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
$data_sd['y'] = $a_tstartdate[0];

smarty:

$smarty->assign('sd_data', $data_sd);

template:
Data wyjazdu:

<input type="text" value="!{$sd_data.d}!" disabled="disabled" size="2" />
<input type="text" value="!{$sd_data.m}!" disabled="disabled" size="2" />
<input type="text" value="!{$sd_data.y}!" disabled="disabled" size="4" />

wynik:
Data wyjazdu: 01 07 2010

Wykorzystanie array_unique

$str = ‚2009.1|2009.2|2009.6|2009.6|2009.6|2009.7 |2009.8|2009.8|2009.9|2009.9|2009.9|2009.10|2009.10|2009.10|2009.10’;
echo $str . ‚<br><br>’;

$tab = explode(‚|’, $str);
$tab2 = array_unique($tab);

echo ‚<pre>’; print_r($tab2); echo ‚</pre>’;
$cnt = count($tab2);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
 echo $tab2[$i].’ ‚;
}

echo ‚<br><br>’;

foreach($tab2 as $row) {
 echo $row.’ ‚;
}
Wyniki:
2009.1|2009.2|2009.6|2009.6|2009.6|2009.7 |2009.8|2009.8|2009.9|2009.9|2009.9|2009.10|2009.10|2009.10|2009.10
Array
(
    [0] => 2009.1
    [1] => 2009.2
    [2] => 2009.6
    [5] => 2009.7
    [6] => 2009.8
    [8] => 2009.9
    [11] => 2009.10
)

for:
2009.1 2009.2 2009.6 2009.7 2009.8

foreach:
2009.1 2009.2 2009.6 2009.7 2009.8 2009.9 2009.10

Porównanie zawartości plików

$file_1 = ‚mapy_01.txt’;
$file_2 = ‚chelm_02.txt’;

$table_1 = file( $file_1 );
$table_2 = file( $file_2 );

for($i=0, $cnt=count($table_1); $i<$cnt; $i++) {
 $tab = explode(„\t”, chop($table_1[$i] ));

 $key = $tab[0].’ ‚.$tab[1].’ ‚.$tab[2];
 $table_test[$key]=$key;
}

for($i=0, $cnt=count($table_2); $i<$cnt; $i++) {
 $table_2[$i] = chop($table_2[$i]);
 $tab = explode(„\t”, $table_2[$i]);

 $key = $tab[3].’ ‚.$tab[4].’ ‚.$tab[5];
 if(!isset($table_test[$key])) {
  $table_niema[] = $table_2[$i];
 }
}
echo „Plik drugi”;
echo ‚<pre>’; print_r($table_2); echo ‚</pre>’;

echo „Brak w pliku pierwszym”;
echo ‚<pre>’; print_r($table_niema); echo ‚</pre>’;

Generowanie poleceń sql wykonujących insert do bazy

$ksiazka_id_table   = array(1980,2008);
$ksiazka_slowa      = ‚power dvd windows virtual Dub, total’; 
$ksiazka_table      = „slowa_klucze”;

$ksiazka_slowa      = strtr($ksiazka_slowa,’,.:;”‚,’     ‚));
$ksiazka_slowa_tab  = explode(‚ ‚, $ksiazka_slowa);

$cnt = count($ksiazka_slowa_tab);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
    if(strlen($ksiazka_slowa_tab[$i])>1)
        $slowa_table[] = $ksiazka_slowa_tab[$i];
}

$cnt        = count($ksiazka_id_table);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {

    $ksiazka_id = $ksiazka_id_table[$i];
    $sql_data = implode(„‚), ($ksiazka_id, ‚”, $slowa_table);
    $sql = „insert into $ksiazka_table values ($ksiazka_id, ‚$sql_data’);”;
    mysql_query($sql);

    echo $sql . ‚<br>’;
}