18 Cze 2009

Porównanie zawartości plików

$file_1 = 'mapy_01.txt';
$file_2 = 'chelm_02.txt';

$table_1 = file( $file_1 );
$table_2 = file( $file_2 );

for($i=0, $cnt=count($table_1); $i<$cnt; $i++) {
 $tab = explode("\t", chop($table_1[$i] ));

$key = $tab[0].' '.$tab[1].' '.$tab[2];
 $table_test[$key]=$key;
}

for($i=0, $cnt=count($table_2); $i<$cnt; $i++) {
 $table_2[$i] = chop($table_2[$i]);
 $tab = explode("\t", $table_2[$i]);

$key = $tab[3].' '.$tab[4].' '.$tab[5];
 if(!isset($table_test[$key])) {
  $table_niema[] = $table_2[$i];
 }
}
echo "Plik drugi";
echo '<pre>'; print_r($table_2); echo '</pre>';

echo "Brak w pliku pierwszym";
echo '<pre>'; print_r($table_niema); echo '</pre>';