18 cze 2009

Porównanie zawartości plików

$file_1 = 'mapy_01.txt';
$file_2 = 'chelm_02.txt';

$table_1 = file($file_1);
$table_2 = file($file_2);

for ($i = 0, $cnt = count($table_1); $i < $cnt; $i++) {
  $tab = explode("\t", chop($table_1[$i]));

  $key = $tab[0].' '.$tab[1].' '.$tab[2];
  $table_test[$key] = $key;
}

for ($i = 0, $cnt = count($table_2); $i < $cnt; $i++) {
  $table_2[$i] = chop($table_2[$i]);
  $tab = explode("\t", $table_2[$i]);

  $key = $tab[3].' '.$tab[4].' '.$tab[5];
  if (!isset($table_test[$key])) {
    $table_niema[] = $table_2[$i];
  }
}
echo "Plik drugi";
echo '<pre>'; print_r($table_2); echo '</pre>';

echo "Brak w pliku pierwszym";
echo '<pre>'; print_r($table_niema); echo '</pre>';