5 sie 2019

Licznik komentarzy Disqus

Naszym celem jest dodanie przy każdym artykule liczby komentarzy, które są dodane do artykułu.

Najpierw konfigurujemy nasz kod. W zakładce

TWOJEKONTO.disqus.com/admin/settings/community/

znajdują się trzy pola "Zero comments", "One comment", "Multiple comments".
Jeżeli chcemy mieć PL tłumaczenie należy je w tych miejscach zmienić.

Niestety w Disqus nie przewidzieli, że nasz język jest tak skomplikowany i występują pewne trudności, przydało by się jeszcze jedno miejsce na wpis.
Bo: 0 komentarzy, 1 komentarz, 2 komentarze ale gdzie miejsce na wpisać 10 komentarzy 🙂
No niestety nie da się tego obejść ja ostatnie pole zmodyfikowałem na taki wpis - komentarzy: 10

Teraz czas na konkrety, na dole strony dodajemy przed zamknięciem body

<script id="dsq-count-scr" src="//kodywig.disqus.com/count.js" async>

9 lut 2014

Zapytanie do bazy wordpress

SELECT p2c.category_id AS cat_id,
    COUNT(p2c.rel_id) AS numposts,
    UNIX_TIMESTAMP(max(posts.post_date_gmt)) + '1' AS last_post_date,
    UNIX_TIMESTAMP(max(posts.post_date_gmt)) AS last_post_date_gmt
FROM wp_post2cat p2c
INNER JOIN wp_posts posts ON p2c.post_id=posts.id
WHERE 1 = 1
 AND posts.post_type = 'post'
 AND posts.post_status = 'publish'
 AND posts.post_date_gmt <= '2014-01-21 14:33:02'
GROUP BY p2c.category_id
ORDER BY numposts DESC

Jedno zapytań do bazy wpordpress.

18 cze 2009

Porównanie zawartości plików

$file_1 = 'mapy_01.txt';
$file_2 = 'chelm_02.txt';

$table_1 = file($file_1);
$table_2 = file($file_2);

for ($i = 0, $cnt = count($table_1); $i < $cnt; $i++) {
 $tab = explode("\t", chop($table_1[$i]));

 $key = $tab[0].' '.$tab[1].' '.$tab[2];
 $table_test[$key] = $key;
}

for ($i = 0, $cnt = count($table_2); $i < $cnt; $i++) {
 $table_2[$i] = chop($table_2[$i]);
 $tab = explode("\t", $table_2[$i]);

 $key = $tab[3].' '.$tab[4].' '.$tab[5];
 if (!isset($table_test[$key])) {
  $table_niema[] = $table_2[$i];
 }
}
echo "Plik drugi";
echo '<pre>'; print_r($table_2); echo '</pre>';

echo "Brak w pliku pierwszym";
echo '<pre>'; print_r($table_niema); echo '</pre>';
25 lip 2008

Generowanie poleceń sql wykonujących insert do bazy

$ksiazka_id_table   = array(1980,2008);
$ksiazka_slowa      = 'power dvd windows virtual Dub, total';
$ksiazka_table      = "slowa_klucze";

$ksiazka_slowa      = strtr($ksiazka_slowa,',.:;"',' ');
$ksiazka_slowa_tab  = explode(' ', $ksiazka_slowa);
$cnt = count($ksiazka_slowa_tab);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
 if(strlen($ksiazka_slowa_tab[$i]))
    $slowa_table[] = $ksiazka_slowa_tab[$i];
 }
 $cnt = count($ksiazka_id_table);
 for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
  $ksiazka_id=$ksiazka_id_table[$i];
  $sql_data=implode("'), ($ksiazka_id, '", $slowa_table);
    $sql = "insert into $ksiazka_table values ($ksiazka_id, ' $sql_data');"; 

mysql_query($sql);
echo $sql . '<br>';
}