9 Lut 2014

Zapytanie do bazy wordpress

SELECT p2c.category_id AS cat_id, COUNT(p2c.rel_id) AS numposts,
UNIX_TIMESTAMP(MAX(posts.post_date_gmt)) + '1' AS last_post_date,
UNIX_TIMESTAMP(MAX(posts.post_date_gmt)) AS last_post_date_gmt
FROM wp_post2cat p2c
INNER JOIN wp_posts posts ON p2c.post_id=posts.id
WHERE 1 = 1
AND posts.post_type = 'post' AND posts.post_status = 'publish'
AND posts.post_date_gmt <= '2014-01-21 14:33:02'
GROUP BY p2c.category_id
ORDER BY numposts DESC

Jedno zapytań do bazy wpordpress.

18 Cze 2009

Porównanie zawartości plików

$file_1 = 'mapy_01.txt';
$file_2 = 'chelm_02.txt';

$table_1 = file( $file_1 );
$table_2 = file( $file_2 );

for($i=0, $cnt=count($table_1); $i<$cnt; $i++) {
 $tab = explode("\t", chop($table_1[$i] ));

$key = $tab[0].' '.$tab[1].' '.$tab[2];
 $table_test[$key]=$key;
}

for($i=0, $cnt=count($table_2); $i<$cnt; $i++) {
 $table_2[$i] = chop($table_2[$i]);
 $tab = explode("\t", $table_2[$i]);

$key = $tab[3].' '.$tab[4].' '.$tab[5];
 if(!isset($table_test[$key])) {
  $table_niema[] = $table_2[$i];
 }
}
echo "Plik drugi";
echo '<pre>'; print_r($table_2); echo '</pre>';

echo "Brak w pliku pierwszym";
echo '<pre>'; print_r($table_niema); echo '</pre>';
25 Lip 2008

Generowanie poleceń sql wykonujących insert do bazy

$ksiazka_id_table   = array(1980,2008);
$ksiazka_slowa      = ‚power dvd windows virtual Dub, total’; 
$ksiazka_table      = „slowa_klucze”;

$ksiazka_slowa      = strtr($ksiazka_slowa,’,.:;”‚,’     ‚));
$ksiazka_slowa_tab  = explode(‚ ‚, $ksiazka_slowa);

$cnt = count($ksiazka_slowa_tab);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
    if(strlen($ksiazka_slowa_tab[$i])>1)
        $slowa_table[] = $ksiazka_slowa_tab[$i];
}

$cnt        = count($ksiazka_id_table);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {

    $ksiazka_id = $ksiazka_id_table[$i];
    $sql_data = implode(„‚), ($ksiazka_id, ‚”, $slowa_table);
    $sql = „insert into $ksiazka_table values ($ksiazka_id, ‚$sql_data’);”;
    mysql_query($sql);

    echo $sql . ‚<br>’;
}