1 lip 2010

Zamiana pierwszych liter w wyrazach na duże

$w_city = 'mapa biala podlaska';
$w_city_t = explode(' ',$w_city);
$w_city_t = array_map('ucfirst' ,$w_city_t);
$w_city = implode(' ', $w_city_t);
echo $w_city;

Mapa Biala Podlaska

$w_city = 'mapa bielsko-biala';
$w_city_t = preg_split('/[ -]+/',$w_city);
$w_city_t = array_map('ucfirst' ,$w_city_t);
$w_city = implode(' ', $w_city_t);
echo $w_city;

Mapa Bielsko Biala

$w_city = 'mapa bielsko-biala';
$w_city = ucwords($w_city);
$w_city = implode('-', array_map('ucfirst' , explode('-',$w_city)));
echo $w_city;

Mapa Bielsko-Biala

25 lip 2008

Generowanie poleceń sql wykonujących insert do bazy

$ksiazka_id_table   = array(1980,2008);
$ksiazka_slowa      = 'power dvd windows virtual Dub, total';
$ksiazka_table      = "slowa_klucze";

$ksiazka_slowa      = strtr($ksiazka_slowa,',.:;"',' ');
$ksiazka_slowa_tab  = explode(' ', $ksiazka_slowa);
$cnt = count($ksiazka_slowa_tab);

for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
  if(strlen($ksiazka_slowa_tab[$i]))
     $slowa_table[] = $ksiazka_slowa_tab[$i];
  }
  $cnt = count($ksiazka_id_table);
  for($i=0; $i<$cnt; $i++) {
    $ksiazka_id=$ksiazka_id_table[$i];
    $sql_data=implode("'), ($ksiazka_id, '", $slowa_table);
    $sql = "insert into $ksiazka_table values ($ksiazka_id, ' $sql_data');"; 

mysql_query($sql);
echo $sql . '<br>';
}