Przeformatowanie daty za pomoca funkcji str_pad

php:

$tstartdate = '2010-7-1';
$a_tstartdate = explode('-', $tstartdate);
$data_sd['d'] = str_pad($a_tstartdate[2], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
$data_sd['m'] = str_pad($a_tstartdate[1], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
$data_sd['y'] = $a_tstartdate[0];

smarty:

$smarty->assign('sd_data', $data_sd);

template:
Data wyjazdu:

<input type="text" value="!{$sd_data.d}!" disabled="disabled" size="2" />
<input type="text" value="!{$sd_data.m}!" disabled="disabled" size="2" />
<input type="text" value="!{$sd_data.y}!" disabled="disabled" size="4" />

wynik:
Data wyjazdu: 01 07 2010

Obsługa daty w VBScript

<head>

<script language=”VBScript”>
sub ustaw()
form1.date1.value = date()
form1.date2.value = dateadd(„m”,-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
<form name=”form1″ method=”post”>
<BR>
<input type=”button” value=”Ustaw date” name=”buttonname” onclick=”ustaw”/>
data
<input id=”date1″ type=”text” name=”datefrom” size=”20″/>
data: miesiac -1
<input id=”date2″ type=”text” name=”dateto” size=”20″/>

</form>
</body>
</html>

Dynamiczne dodawanie pola pola typu readonly

var cell = document.createElement("td");
inp = document.createElement("input");
if(idx&gt;-1) {
inp.value = sel.options[idx].text; }
inp.type = "text";
inp.name = "numer_"+nr;
inp.size = 45;
inp.readOnly = true;
cell.appendChild(inp);

readOnly – Only musi byc z duzą literą( ale chyba tylko dla IE)