28 lis 2010

Wysłanie formularza lub załadowanie strony z podanego adresu url

function send(url, elem) {
 let value;
 let form = document.forms['form'];
 if (typeof(elem)==='object') value=elem.value;
 else value=document.getElementById(elem).value;
 let s_value=form.elements['s'].value;
 if(s_value=='szukaj' || s_value=='') {
  location.href=url;
  return false;
 }
 else {
  form.action=url;
  form.submit();
  return false;
 }
 return true;
};

Wywołanie np.

var url = 'http://www.wolakorybutowa.pl'
send(url, 'pole1');
22 sty 2009

Alert, Obsługa informacji o błedzie

Funckja wykorzystując alert do wyświetlania komunikatu dla użytkownika

function zapytanie(name) {
 var is_checked = zaznaczono(name);
 var form = document.forms[name];

 if (is_checked) {
  form.a.value = 'z';
  form.submit();
 } else {
  alert('UWAGA ! - wybierz opcję wycieczki red');
  return;
 }
}

Funckja sprawdza wartości wpisane do fromularza i wyświetla alert.

28 lis 2008

Obsługa daty w VBScript

<head>
<script language="VBScript">
 sub ustaw()
 form1.date1.value = date()
 form1.date2.value = dateadd("m",-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
 <form name="form1" method="post">
  <input type="button" value="Ustaw date" name="buttonname" onclick="ustaw"/>
  data
  <input id="date1" type="text" name="datefrom" size="20"/>
  data: miesiac -1
  <input id="date2" type="text" name="dateto" size="20"/>
 </form>
 </body>
</html>