28 Lis 2010

Wysłanie formularza lub załadowanie strony z podanego adresu url

function send(url, elem) {
  let value;
  let form = document.forms['form'];
  if (typeof(elem)==='object') value=elem.value;
  else value=document.getElementById(elem).value;
  let s_value=form.elements['s'].value;
  if(s_value=='szukaj' || s_value=='') {
    location.href=url;
    return false;
  }
  else {
    form.action=url;
    form.submit();
    return false;
  }
  return true;
};

Wywołanie np.

var url = 'http://www.wolakorybutowa.pl'
send(url, 'pole1');
22 Sty 2009

Alert, Obsługa informacji o błedzie

Funckja wykorzystując alert do wyświetlania komunikatu dla użytkownika

function zapytanie(name)
{
var is_checked = zaznaczono(name);
var form = document.forms[name];

 if(is_checked) {
form.a.value = 'z';
form.submit();
} else {
alert('UWAGA !\n - wybierz opcję wycieczki red');
return;
}
}

Funckja sprawdza wartości wpisane do fromularza i wyświetla alert.

28 Lis 2008

Obsługa daty w VBScript

<head>

<script language=”VBScript”>
sub ustaw()
form1.date1.value = date()
form1.date2.value = dateadd(„m”,-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
<form name=”form1″ method=”post”>
<BR>
<input type=”button” value=”Ustaw date” name=”buttonname” onclick=”ustaw”/>
data
<input id=”date1″ type=”text” name=”datefrom” size=”20″/>
data: miesiac -1
<input id=”date2″ type=”text” name=”dateto” size=”20″/>

</form>
</body>
</html>