26 Mar 2014

html5 placeholder w IE7 i IE8

  // set placeholder values
       $('[placeholder]').each(function() {
    if ($(this).val() == '') // if field is empty
    {
      $(this).val($(this).attr('placeholder'));
    }
  });
  // focus and blur of placeholders
  $('[placeholder]').focus(function() {
    if ($(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
      $(this).val('');
      $(this).removeClass('placeholder');
    }
  }).blur(function() {
    if ($(this).val() == '' || $(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
      $(this).val($(this).attr('placeholder'));
      $(this).addClass('placeholder');
    }
  });

  // remove placeholders on submit
  $('[placeholder]').closest('form').submit(function() {
    $(this).find('[placeholder]').each(function() {
      if ($(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
        $(this).val('');
      }
    })
  });

Należy oczywiście sprawdzić czy placeholder jest wspierane przez przeglądarkę.

if (!("placeholder" in document.createElement("input"))) {
    odpalPlaceHolder(); // tutaj odpalamy funkcje która obsługuje placeholder
}

Można również użyć modernize jeżeli oczywiście używamy już w projekcie.

if(!Modernizr.input.placeholder) {
 // custom placeholder code
}
28 Lis 2010

Wysłanie formularza lub załadowanie strony z podanego adresu url

function send(url, elem) {
  let value;
  let form = document.forms['form'];
  if (typeof(elem)==='object') value=elem.value;
  else value=document.getElementById(elem).value;
  let s_value=form.elements['s'].value;
  if(s_value=='szukaj' || s_value=='') {
    location.href=url;
    return false;
  }
  else {
    form.action=url;
    form.submit();
    return false;
  }
  return true;
};

Wywołanie np.

var url = 'http://www.wolakorybutowa.pl'
send(url, 'pole1');
22 Sty 2009

Alert, Obsługa informacji o błedzie

Funckja wykorzystując alert do wyświetlania komunikatu dla użytkownika

function zapytanie(name)
{
var is_checked = zaznaczono(name);
var form = document.forms[name];

 if(is_checked) {
form.a.value = 'z';
form.submit();
} else {
alert('UWAGA !\n - wybierz opcję wycieczki red');
return;
}
}

Funckja sprawdza wartości wpisane do fromularza i wyświetla alert.