1 Wrz 2008

Sprawdzenie czy wybrane zmienne zostały wysłane z formularza

foreach($_REQUEST as $fld => $val) {
if(preg_match("/^(save_slowo_|save_branza_)/", $fld ) && $val!='') {
list($element, $id_element, $element_typ) = explode('|', $val);
$szukano[$fld]['element'] = $element;
$szukano[$fld]['id_element'] = $id_element;
$szukano[$fld]['element_typ'] = $element_typ;
}
}