28 paź 2013

Szukanie właściwości elementu findem

Szukanie właściwości elementu findem

<div>
  <ul>
    <li>a</li>
    <li>b</li>
    <li>c</li>
    <li>d</li>
  </ul>
</div>
$('.contener').find('.niecos').css({'border':'1px solid red'});
8 gru 2012

Kolorowanie komórek w Excelu

' With Worksheets(1).Range("n1:q40")
' With ActiveSheet.Range("o1:r45")
' With ActiveSheet.UsedRange
With Selection
Set c = .Find(1, LookIn:=xlValues)
Dim firstAddress
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
' c.Value = 8
' c.Interior.Color = 65432
c.Interior.ColorIndex = 27
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
End If
End With

Kolorowanie komórek w Excelu. W pętli następuje sprawdzenie wartości komórki, jeżeli jest 1 kolor komórki ustawiany jest na żółty. Kolorwanie wykonywane jest na zaznaczonym myszką obszarze Excela.

3 lis 2009

Wyszukiwanie ciągu znaków w plikach

za pomocą grep:

grep -n -o "Warszawa" -a -R --include=*.php -l /

za pomocą find+grep:

find / -type f -name "*.php" -exec grep -l -H "Warszawa" {} \;

uruchomienie w php:

exec($command, $data);