12 mar 2010

Szukanie plików finde i wyrażeniem regularnym

find /home -regex ".*/cron.*\.txt"