Sprawdzenie typu zdarzenia oraz title linku

<head>
<script type=”text/javascript”>

 window.onload = function()
 {
  document.getElementById(‚link’).onclick = Info;
 }
 function Info()
 {
  alert(window.event.type);
        alert(this.getAttribute(‚title’));
 }

</script>

</head>
<body>
 <a href=”#” id=”link” title=”Miasto Warszawa, Lublin, Chełm, Zamość”>zobacz miasta z title linku</a>
</body>

Dynamiczne dodawanie pola pola typu readonly

var cell = document.createElement("td");
inp = document.createElement("input");
if(idx&gt;-1) {
inp.value = sel.options[idx].text; }
inp.type = "text";
inp.name = "numer_"+nr;
inp.size = 45;
inp.readOnly = true;
cell.appendChild(inp);

readOnly – Only musi byc z duzą literą( ale chyba tylko dla IE)