19 lut 2010

Utworzenie obiektu typu ulica

('ul', 'Chełmska', '10', '10')::ulica_obj

CREATE TYPE ulica_obj AS (pre character varying, ulica character varying, d_nr character varying, m_nr character varying);