24 Lip 2008

Kody odpowiedzi HTTP

Błąd klienta (1xx):

100 - Kontynuuj.
101 - Zmiana protokołu.

Udane (2xx):

200 - OK.
201 - Utworzone.
202 - Przyjęte.
203 - Dane nieautorytatywne.
204 - Brak zawartości.
205 - Odświeżona zawartość.
206 - Część zawartości.

Przekierowanie (3xx):

300 - Wiele opcji do wyboru.
301 - Trwale przeniesione.
302 - Przeniesione tymczasowo.
303 - Patrz inny.
304 - Bez zmian.
305 - Użycie proxy.

Błąd klienta (4xx):

400 - Niewłaściwe żądanie.
401 - Brak autoryzacji.
402 - Wymagana jest opłata.
403 - Dostęp zabroniony.
404 - Nie znaleziony.
405 - Metoda nie dozwolona.
406 - Nie zaakceptowany.
407 - Wymagane uwierzytelnienie proxy.
408 - Upłynął limit żądania.
409 - Konflikt zasobów.
410 - Przeniesiony.
411 - Wymagana długość.
412 - Niespełniony warunek wstępny.
413 - Przekroczony rozmiar komunikatu żądania.
414 - Przekroczony rozmiar adresu URL.
415 - Nośnik nieobsługiwany.

Błąd serwera (5xx):

500 - Wewnętrzny błąd serwera.
501 - Funkcje niezaimplementowana.
502 - Niewłaściwa brama.
503 - Usługa niedostępna.
504 - Przekroczony limit czasu bramy.
505 - Nieobsługiwana wersja HTTP.
21 Lut 2008

Wysłanie formularza do nowego okna

<form name="form1" method="post" target="tpobierz" action="/pobierz/search_create.php" onSubmit="window.open('', 'tpobierz', 'width=300,height=300,status=yes,resizable=yes,scrollbars=yes');">

Wysłanie formularza do nowego okna

19 Lut 2008

Mapowanie obszaru obrazka, AREA

Sposónb na zaznaczenie obszaru na obrazku. Wykorzystanie tagu AREA

<img border="1" src="obrazek.gif" mce_src="obrazek.gif" USEMAP="#mapa1">
<MAP NAME="mapa1">
  <AREA SHAPE=RECT COORDS="20, 20, 50, 50" target="_blank" HREF="<a href="
    http://www.bankier2.pl/">http://www.bankier2.pl/</a>" alt="Obszar 2">
  <AREA SHAPE=RECT COORDS="10, 10, 40, 40" target="_blank" HREF="<a href=" http://www.wig.pl/">http://www.wig.pl/</a>"
  alt="Obszar 1">
  <AREA SHAPE=RECT COORDS="60, 10, 150, 50" target="_blank" HREF="<a href="http://www.notowania3.pl/">http://www.notowania3.pl/</a>" alt="Obszar 3"> </MAP>
<map name="mapa1"> <area shape="RECT" coords="10, 10, 40, 40" href="http://www.wig.pl/" alt="Obszar 1" target="_blank" /></map>
<map name="mapa1"> <area shape="RECT" coords="60, 10, 150, 50" href="http://www.notowania3.pl/" alt="Obszar 3" target="_blank" /></map>