27 Lut 2014

SVG animacja

Najpierw styl którym nadajemy kolor wykresów.

<style>
    rect {
        fill:red;
    }
</style>

Teraz umieszczamy svg w stronie.

<svg width="500px" height="300px">
    <g transform="scale(1, -1) translate(0, -300)">
        <rect x="0" y="0" height="30%" width="15%">
            <animate attributeName="height" from="0" to="30%" dur=".5s"/>
        </rect>
        <rect x="20%" y="0" height="10%" width="15%">
            <animate attributeName="height" from="0" to="10%" dur=".5s"/>
        </rect>
        <rect x="40%" y="0" height="20%" width="15%">
            <animate attributeName="height" from="0" to="20%" dur=".5s"/>
        </rect>
        <rect x="60%" y="0" height="70%" width="15%">
            <animate attributeName="height" from="0" to="70%" dur=".5s"/>
        </rect>
        <rect x="80%" y="0" height="40%" width="15%">
            <animate attributeName="height" from="0" to="40%" dur=".5s"/>
        </rect>

    </g>
</svg>

Poniżej działający przykład, jak to zwykle bywa działa tylko w niektórych przeglądarkach 😉