28 Lis 2008

Obsługa daty w VBScript

<head>
<script language="VBScript">
 sub ustaw()
 form1.date1.value = date()
 form1.date2.value = dateadd("m",-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
 <form name="form1" method="post">
  <input type="button" value="Ustaw date" name="buttonname" onclick="ustaw"/>
  data
  <input id="date1" type="text" name="datefrom" size="20"/>
  data: miesiac -1
  <input id="date2" type="text" name="dateto" size="20"/>
 </form>
 </body>
</html>
24 Lip 2008

Kody odpowiedzi HTTP

Błąd klienta (1xx):

100 -- Kontynuuj.
101 -- Zmiana protokołu.

Udane (2xx):

200 -- OK.
201 -- Utworzone.
202 -- Przyjęte.
203 -- Dane nieautorytatywne.
204 -- Brak zawartości.
205 -- Odświeżona zawartość.
206 -- Część zawartości.

Przekierowanie (3xx):

300 -- Wiele opcji do wyboru.
301 -- Trwale przeniesione.
302 -- Przeniesione tymczasowo.
303 -- Patrz inny.
304 -- Bez zmian.
305 -- Użycie proxy.

Błąd klienta (4xx):

400 -- Niewłaściwe żądanie.
401 -- Brak autoryzacji.
402 -- Wymagana jest opłata.
403 -- Dostęp zabroniony.
404 -- Nie znaleziony.
405 -- Metoda nie dozwolona.
406 -- Nie zaakceptowany.
407 -- Wymagane uwierzytelnienie proxy.
408 -- Upłynął limit żądania.
409 -- Konflikt zasobów.
410 -- Przeniesiony.
411 -- Wymagana długość.
412 -- Niespełniony warunek wstępny.
413 -- Przekroczony rozmiar komunikatu żądania.
414 -- Przekroczony rozmiar adresu URL.
415 -- Nośnik nieobsługiwany.

Błąd serwera (5xx):

500 -- Wewnętrzny błąd serwera.
501 -- Funkcje niezaimplementowana.
502 -- Niewłaściwa brama.
503 -- Usługa niedostępna.
504 -- Przekroczony limit czasu bramy.
505 -- Nieobsługiwana wersja HTTP.