Kolorowanie linku po wyszukaniu w drzewie dom


function szukaj(wartosc)
{
var elem_lista = document.getElementsById('lista');
var znaczniki = elem_lista.getElementsByTagName('a');
cnt = znaczniki.length;
for(i=0; i var tekst = znaczniki.item(i).firstChild.nodeValue;
tekst = elem.name;
if(tekst.indexOf(wartosc)!=-1) {
znaczniki.item(i).style.color='red';
znaczniki.item(i).focus();
}
}
}
szukaj('Polska')

<p class="mce_ws_kod">&lt;div id="lista"&gt;
&lt;a href="#"&gt;Polska gola&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</p>

Funkcja sprawdzająca czy w url jest parametr q

Funkcja zwraca wartość parametru q:

function q_in_url(url) {

 var idx = 0;
 var q = ”;
 idx = url.indexOf(‚q=’);
 if(idx!=-1) {
   q = url.substr(idx+2, url.length);
   if(q!=”) {
    return q;
   }
 }
 return ”;
};

Uruchomienie
var url = window.location.href;
var q = q_in_url(url)

Obliczania na formularzu

var fld_name;
var idx, nr;
cnt = f.elements.length;

for(i=0; i<cnt; i++){
 if(f.elements[i].name.indexOf(„kwota_budzetu_”)!=-1) {
  fld_name = f.elements[i].name;
  idx = fld_name.lastIndexOf(„_”)+1;
  nr = fld_name.substr(idx);

  f.elements[„roznica_proj_”+nr].value =
   eval(f.elements[„kwota_budzetu_”+nr].value) –
   eval(f.elements[„wartosc_proj_”+nr].value);
 }
}

Oblicznie sumy z komuny tabeli

function suma_oblicz(f) {

    cnt = f.elements.length;
    suma = 0;
   
    for(i=0; i<cnt; i++){
        if(f.elements[i].name.indexOf(„kwota_budzetu_”)!=-1)
        suma += eval(f.elements[i].value);
    }

    f.elements[„suma_kwota_budzetu”].value = suma;
}