16 Wrz 2010

Kolorowanie linku po wyszukaniu w drzewie dom

function szukaj(wartosc)
{
var elem_lista = document.getElementsById('lista');
var znaczniki = elem_lista.getElementsByTagName('a');
cnt = znaczniki.length;
for(i=0; i var tekst = znaczniki.item(i).firstChild.nodeValue;
tekst = elem.name;
if(tekst.indexOf(wartosc)!=-1) {
znaczniki.item(i).style.color='red';
znaczniki.item(i).focus();
}
}
szukaj('Polska');
<p class="mce_ws_kod"><div id="lista">
<a href="#">Polska gola</a>
</div></p>
26 Lis 2009

Funkcja sprawdzająca czy w url jest parametr q

Funkcja zwraca wartość parametru q:

function q_in_url(url) {

var idx = 0;
 var q = '';
 idx = url.indexOf('q=');
 if(idx!=-1) {
   q = url.substr(idx+2, url.length);
   if(q!='') {
    return q;
   }
 }
 return '';
};

Uruchomienie

var url = window.location.href;
var q = q_in_url(url)
6 Sie 2008

Obliczania na formularzu

var fld_name;
var idx, nr;
cnt = f.elements.length;

for(i=0; i<cnt; i++){
 if(f.elements[i].name.indexOf(„kwota_budzetu_”)!=-1) {
  fld_name = f.elements[i].name;
  idx = fld_name.lastIndexOf(„_”)+1;
  nr = fld_name.substr(idx);

  f.elements[„roznica_proj_”+nr].value =
   eval(f.elements[„kwota_budzetu_”+nr].value) –
   eval(f.elements[„wartosc_proj_”+nr].value);
 }
}