16 wrz 2010

Kolorowanie linku po wyszukaniu w drzewie dom

function szukaj(wartosc) {
 var elem_lista = document.getElementsById('lista');
 var znaczniki = elem_lista.getElementsByTagName('a');
 cnt = znaczniki.length;
 for(i=0; i var tekst = znaczniki.item(i).firstChild.nodeValue;
 tekst = elem.name;
 if(tekst.indexOf(wartosc)!=-1) {
  znaczniki.item(i).style.color='red';
  znaczniki.item(i).focus();
 }
}
szukaj('Polska');
<div id="lista">
 <a href="#">Polska gola</a>
</div>
17 lut 2009

Kolorowanie rekordów w tabeli

Przypisanie zdarzeń do tagów

tabeli

<script>
 function add_tr_hover(id) {
  alert(id);
  var elem = document.getElementById(id);
  var lista = elem.getElementsByTagName('tr');
  for (var i = 0; i < lista.length; i++) {
   lista[i].onmouseover = function () { this.style.backgroundColor = '#EDEDED'; }
   lista[i].onmouseout = function () { this.style.backgroundColor = '#FFFFFF'; }
  }
 }
 window.onload = function () {
  add_tr_hover("cos");
 }
</script>

Przykładowy HTML tabeli

<table id="cos">
 <tr>
  <TD>jeden</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>dwa</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>trzy</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>cztery</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>pięć</TD>
 </tr>
</table>