24 Lut 2016

Obliczenie statystyk przy wykorzystaniu regexp_replace

SELECT
regexp_replace( url ,E'^http:\/\/.*\/(.*)-(\\d+).html(\\?)?(.*)?', E'\\1') AS t_name,
regexp_replace( url ,E'^.*-(\\d+).html(\\?)?(.*)?', E'\\1')::INTEGER AS t_id,
COUNT(*) AS t_cnt
FROM unnest(
ARRAY[
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html',
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html?
action=test&value1=118-115&value2=119-116'

]
) AS t(url)
GROUP BY t_name, t_id

Wynik:

"ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony";15;2
15 Lip 2010

Tabele z nazwami miesięcy, dni, ilością dni w miesiącu

$table_months = array('styczeń', 'luty', 'marzec', 'kwiecień', 'maj', 'czerwiec', 'lipiec', 'sierpień', 'wrzesień', 'październik', 'listopad', 'grudzień');
$table_days = array('poniedziałek', 'wtorek', 'środa', 'czwartek', 'piątek', 'sobota', 'niedziela');
$table_month_days = array(0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
$month_days=$table_month_days[(int)$get['month']];

if($get['month']==2 && date('L',strtotime($get['year'].'-'.$get['month']))) $month_days=29;
17 Lis 2009

Definicja tabeli w JS

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <script language="JavaScript">
  <!--
 var arr = [[1, 'mapa polski'], [2, 'mapa warszawy'], [3, 'mapa chełma']];
 alert(arr.length);
  //-->
  </script>
 </body>
</html>
18 Lis 2008

Wybór następnego elementu z tablicy

$script_modes  = array(‚save_xml’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’, ‚operation_mode’ => ‚LOAD_HTTP’),
       ‚save_to_base’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’),
       ‚save_to_base2’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’)
       );

if(!$script_mode) {
 $script_mode = key($script_modes);
 $script_mode = ‚save_to_base’;
}

foreach($script_modes as $mode => $param) {
 if($script_mode==$mode)
  break;
}

$script_mode = key($script_modes);

echo $script_mode . ‚.<br>’;