Obliczenie statystyk przy wykorzystaniu regexp_replace

SELECT
regexp_replace( url ,E'^http:\/\/.*\/(.*)-(\\d+).html(\\?)?(.*)?', E'\\1') AS t_name,
regexp_replace( url ,E'^.*-(\\d+).html(\\?)?(.*)?', E'\\1')::INTEGER AS t_id,
COUNT(*) AS t_cnt
FROM unnest(
ARRAY[
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html',
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html?
action=test&value1=118-115&value2=119-116'

]
) AS t(url)
GROUP BY t_name, t_id

Wynik:

"ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony";15;2

Tabele z nazwami miesięcy, dni, ilością dni w miesiącu

$table_months = array(‚styczeń’, ‚luty’, ‚marzec’, ‚kwiecień’, ‚maj’, ‚czerwiec’, ‚lipiec’, ‚sierpień’, ‚wrzesień’, ‚październik’, ‚listopad’, ‚grudzień’);

$table_days = array(‚poniedziałek’, ‚wtorek’, ‚środa’, ‚czwartek’, ‚piątek’, ‚sobota’, ‚niedziela’);

$table_month_days = array(0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);

$month_days=$table_month_days[(int)$get[‚month’]];

if($get[‚month’]==2 && date(‚L’,strtotime($get[‚year’].’-‚.$get[‚month’])))
 $month_days=29;

Definicja tabeli w JS

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <script language=”JavaScript”>
  <!–
 var arr = [[1, ‚mapa polski’], [2, ‚mapa warszawy’], [3, ‚mapa chełma’]];
 alert(arr.length);
  //–>
  </script>
 </body>
</html>

Wybór następnego elementu z tablicy

$script_modes  = array(‚save_xml’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’, ‚operation_mode’ => ‚LOAD_HTTP’),
       ‚save_to_base’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’),
       ‚save_to_base2’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’)
       );

if(!$script_mode) {
 $script_mode = key($script_modes);
 $script_mode = ‚save_to_base’;
}

foreach($script_modes as $mode => $param) {
 if($script_mode==$mode)
  break;
}

$script_mode = key($script_modes);

echo $script_mode . ‚.<br>’;

Dodawanie wartości do selecta

function dodajCombo(sel, dane) {

    var tab_test = new Array();
    var nr = 0;

    sel.options[nr] = new Option(„”, „”);
    nr++;

    cnt = dane.length;
    for(i=0; i<cnt; i++) {
        if(tab_test[dane[i].id]==undefined) {
            tab_test[dane[i].id] = dane[i].name;
            sel.options[nr] = new Option(dane[i].name, dane[i].id);
            nr++;
        }
    }
}

Wyświetlenie punktów z dymkami

var dane = new Array();
dane[0] = {lat: 52.224355732689, lng: 21.253480911255, dymek: ‚<span class=”dymek”><b>opis</b></span>’}

var cnt = dane.length;
for(i=0; i<cnt; i++) {
    var d = dane[i];
    var marker = new GMarker(new GPoint(d.lng, d.lat));
    map.addOverlay(marker);
    marker.openInfoWindowHtml(d.dymek);
}